Η έλλειψη περιττωμάτων ψαριών επηρεάζει τη ροή του άνθρακα στον ωκεανό

  • Home
  • Blog
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • Η έλλειψη περιττωμάτων ψαριών επηρεάζει τη ροή του άνθρακα στον ωκεανό

11 Οκτωβρίου 2021 – Chen LyNew Scientist

Η έλλειψη περιττωμάτων ψαριών συμβάλλει σε μεταβολές του κύκλου άνθρακα των ωκεανών, σε βαθμό ισοδύναμο με τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή στους ωκεανούς.

Τα περιττώματα των ψαριών είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς φυσικούς μηχανισμούς αποθήκευσης άνθρακα, καθώς τον κλειδώνουν βαθιά στον ωκεανό για έως και 600 χρόνια. Όμως η αύξηση της βιομηχανικής αλιείας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των ψαριών κι έτσι ο Daniele Bianchi από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες και οι συνάδελφοί του αποφάσισαν να ερευνήσουν πώς αυτό το γεγονός έχει επηρεάσει τη ροή των περιττωμάτων.

Η ομάδα ανέπτυξε ένα μοντέλο του παγκόσμιου θαλάσσιου οικοσυστήματος που ποσοτικοποιεί το πώς έχει αλλάξει η παραγωγή περιττωμάτων ψαριών με την πάροδο του χρόνου. Το μοντέλο βασίζεται σε εκτιμήσεις του παρελθοντικού και του σημερινού αριθμού ψαριών που αλιεύονται, καθώς και σε ευρύτερες επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα που οφείλονται στον άνθρωπο, όπως είναι η κλιματική αλλαγή.

Οι ερευνητές εξέτασαν είδη ψαριών που οι βιομηχανικοί ψαράδες προσπαθούν να πιάσουν, καθώς και εκείνα που δεν αλιεύονται. Το μοντέλο τους έδειξε ότι πριν ξεκινήσει η βιομηχανική αλιεία στις αρχές του 20ου αιώνα, η παγκόσμια βιομάζα των ειδών στην πρώτη κατηγορία έφτανε περίπου τους 5 δισεκατομμύρια τόνους, ενώ το σύνολο για τα ψάρια που οι βιομηχανικοί ψαράδες δεν αλιεύουν ήταν σχεδόν το διπλάσιο. Δεδομένου ότι η βιομάζα όλων των ανθρώπων στον πλανήτη σήμερα είναι μια τάξη μεγέθους μικρότερη, αυτοί οι αριθμοί είναι μεγάλοι, λέει ο Bianchi.

Σχεδόν όλη η βιομάζα στη Γη είναι ουσιαστικά το προϊόν φωτοσύνθεσης των φυτών, οπότε ένας τρόπος για να μετρήσει κανείς την επιρροή ενός ζώου στο οικοσύστημα είναι να εξετάσει πόση από αυτήν τη μάζα, που ονομάζεται παγκόσμια πρωτογενής παραγωγή, περνάει μέσα από τον κύκλο της φωτοσύνθεσης.

Σύμφωνα με την έρευνα της ομάδας, τα είδη ψαριών που οι βιομηχανικοί ψαράδες προσπαθούν να πιάσουν περνούσαν 2% από αυτή τη μάζα πριν το 1900, αλλά με την κορύφωση του αριθμού των αλιευμένων ψαριών το 1990, ο αριθμός μειώθηκε στο μισό, όπως και το ποσοστό του άνθρακα που αποθηκεύεται στα περιττώματα των ψαριών.

Τα νούμερα αυτά υποδεικνύουν ότι οι επιπτώσεις της βιομηχανικής αλιείας στον κύκλο άνθρακα των ωκεανών έχουν ισοδύναμο μέγεθος με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον άνθρακα των ωκεανών, δήλωσε ο Bianchi. “Θα πρέπει να θεωρήσουμε τα ψάρια ως ουσιαστικό μέρος των βιογεωχημικών κύκλων του ωκεανού.”

Leave A Reply