Το μετά-COVID περιβάλλον

Η επιστημονική ομάδα The Sciencing Team παραθέτει κείμενα προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού.

Από τότε που η πανδημία χτύπησε τις ζωές μας, καταλάβαμε ότι η κοινωνία είναι ικανή να αναδιαμορφώσει τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο και να επιζήσει. Όμως η αναδιαμόρφωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ένα όραμα για ένα καλύτερο αύριο, όπου κάθε άνθρωπος θα μπορεί να απολαμβάνει τα αναφαίρετα δικαιώματά του για καθαρό αέρα, νερό και ένα ασφαλές περιβάλλον. Ας δούμε λοιπόν συγκεκριμένα, 6 ευκαιρίες για μία περιβαλλοντικά δίκαιη Μεσόγειο:


1. Η άρρηκτη σύνδεση μεταξύ ανθρώπινης υγείας, υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος σήμερα έχει γίνει περισσότερο από ποτέ κατανοητή. Η προσέγγιση «Μία Υγεία» που προτείνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας και τον Οργανισμό για την Υγεία των ζώων υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας ποικίλων τομέων (από τη γεωργία μέχρι την ιατρική και την περιβαλλοντική πολιτική) προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια υγεία.

2. Η σύμβαση της Μπαρτσελόνα δεσμεύει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε ένα κοινό όραμα για μία βιώσιμη Μεσόγειο μέχρι το 2050, με ενδιάμεσο ορίζοντα το 2030. Υπό αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσονται πρακτικές λύσεις για τις απειλές της κλιματικής αλλαγής που βασίζονται στη φύση μέσω στρατηγικών προσαρμογής και μετριασμού εξασφαλίζοντας ή αποκαθιστώντας τη βιοποικιλότητα και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα τόσο των παράκτιων όσο και των υπολοίπων περιοχών που εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από αυτές.

3. Οι ιχθυοκαλλιέργειες και ο τουρισμός αποτελούν ένα βασικό πυλώνα των βιώσιμων αναπτυξιακών μοντέλων για τη Μεσόγειο παρέχοντας παράλληλα εργασιακές ευκαιρίες. Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητο τα μοντέλα αυτά να υιοθετήσουν τη Μετάβαση στη Μπλε Ανάπτυξη ώστε να διατηρηθεί η φύση, βασική προϋπόθεση για την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη μας ως ανθρωπότητα.

4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ξεκινήσει την πολλά υποσχόμενη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με στόχο την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. Η επίτευξη της «ουδετερότητας σε άνθρακα» μέχρι το 2050 εγκαινιάζει μία πραγματικά ενεργειακή μετάβαση σε λύσεις που βασίζονται στη φύση και θα αποτελέσουν τον πυρήνα ανάκαμψης και εξισσορόπησης των οικοσυστημάτων.

5. Η νέα γενιά βιαίως αντιλήφθηκε τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές απειλές, βραχυπρόθεσμα λόγω της πανδημίας, αλλά και μακροπρόθεσμα λόγω της συνεχούς έλλειψης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης όλων των προηγούμενων γενιών. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους είναι ακόμα πιο σημαντικό, να μεταλαμπαδεύσουμε την εμπειρία και τη γνώση σχετικά με τις περιβαλλοντικές πιέσεις αλλά και τις στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού στη νέα γενιά.

6. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο της ανθρώπινης ιστορίας, στο στάδιο της ανάπτυξης της εποχής μετά το 2020, που επείγει σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η διαμόρφωση του πλαισίου της βιοποικιλότητας προκειμένου να ανατρέψουμε την παρούσα κατάσταση απώλειας της. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητηθούν στο επερχόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο Παγκόσμιας Διατήρησης της Φύσης που θα λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο του 2021 στη Γαλλία.

Για την Πηγή: https://www.iucn.org/news/mediterranean/202005/6-opportunities-mediterranean-policy-post-covid19-era-0

Leave A Reply