Λύσεις από το περιβάλλον για το περιβάλλον

Η επιστημονική ομάδα The Sciencing Team παραθέτει κείμενα προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού.

Η πανδημία του κορωνοϊού ανέδειξε την καίρια σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην υγεία της φύσης και του ανθρώπου. Ήρθε επομένως η ώρα, αυτή ακριβώς την καθοριστική σχέση να την αποτυπώσουμε σε προτεραιότητες, πολιτικές και πρακτικές στη ζωή μας. Η ρίζα του προβλήματος για ακόμη μία φορά είναι η κλιματική αλλαγή και η κρίση της βιοποικιλότητας. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο αλληλένδετα περιβαλλοντικά προβλήματα, θα πρέπει να υιοθετήσουμε μία ολοκληρωμένη συνδυαστική προσέγγιση που θα διασφαλίσει ένα βιώσιμο αύριο.

Μία ομάδα 22 μη κυβερνητικών και διακυβερνητικών οργανώσεων ειδικευμένων στο πλέγμα της περιβαλλοντικής προστασίας, της διατήρησης της φύσης και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης προτείνουν εύπεπτες λύσεις που θα μπορούσαν άμεσα να εφαρμοστούν από τους αρμόδιους φορείς αλλά και ιδιώτες:

  • Η πλήρης διακοπή της υποβάθμισης και απώλειας των φυσικών οικοσυστημάτων πρέπει να τεθεί σαν προτεραιότητα δημόσιας υγείας.

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες καταστρέφουν σήμερα τη φύση με ένα άνευ προηγουμένων ρυθμό, αποδυναμώνοντας της ανθεκτικότητα της ανθρώπινης κοινωνίας σε  μελλοντικές πανδημίες. Προκειμένου να αποτρέψουμε την επόμενη πανδημία, θα πρέπει να σταματήσουμε την καταστροφή των δασών και άλλων ενδιαιτημάτων, να εφαρμόσουμε συγκεκριμένες πολιτικές που να περιορίζουν την κατανάλωση, να εξασφαλίσουμε την νόμιμη και ασαεί αναγνώριση των προστατευόμενων περιοχών με όλα τα διαχειριστικά μέτρα που αυτό συνεπάγεται, να αποκαταστήσουμε τα υποβαθμισμένα εδάφη, να εντατικοποιήσουμε τις διεθνείς συνεργασίες και να χρηματοδοτήσουμε τη διατήρηση και αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων.

  • Η πλήρης αναδιαμόρφωση της ζωικής παραγωγής ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο μίας ακόμα ζωονοσογόνου πανδημίας.

Η εκτεταμένη μαζικοποίηση της ζωικής παραγωγής είχε ως αποτέλεσμα την εντατικοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων, ζωικού κεφαλαίου και άγριας πανίδας, αυξάνοντας κατά αυτό τον τρόπο τη μετάδοση ζωογόνων ασθενειών από και προς τον άνθρωπο. Είναι απαραίτητος ο έλεγχος σε μεγάλες συγκεντρώσεις ζωικού κεφαλαίου, η ενίσχυση των προπαιτούμενων στην εφοδιαστική αλυσίδα από τον παραγωγό στον καταναλωτή, η ενσωμάτωση των τοπικών κοινοτήτων και του αντίστοιχου ζωικού κεφαλαίου για να μειωθεί ο κίνδυνος ασθενειών και η συνολική κατανάλωση κρέατος ως καθημερινή συνήθεια.

  • Μείωση του κινδύνου ζωογόνων ασθενειών που τίθεται από το εμπόριο της άγριας πανίδας και τις αντίστοιχες αγορές.

Θα πρέπει είτε να τερματίσουμε ως κοινωνία, είτε να αυστηροποιήσουμε τις αγορές κατανάλωσης άγριας πανίδας, να ενδυναμώσουμε τις νομικές δυνατότητες που υπάρχουν όταν εντοπίζεται παράνομο περιστατικό, να καλλιεργήσουμε τη δημόσια ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα και να ενισχύσουμε την οικονομία των αναπτυσσόμενων χωρών ώστε να μην καταφεύγουν σε παρόμοιες μεθόδους.

  • Η προστασία των πρόσφατων στόχων διατήρησης παρόλη την επείγουσα κατάσταση, έτσι όπως αυτή προέκυψε λόγω κορωνοϊού.

Η πανδημία επέφερε δραματικές συνέπειες τόσο στην οικονομία, όσο και την κινητικότητα και την πολιτική, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δισεκατομμύρια να έχουν επενδυθεί για την κοινωνική ανάκαμψη. Όμως τώρα είναι η πιο κρίσιμη στιγμή όπου θα πρέπει κάθε κράτος να διασφαλίσει ότι οι προστατευόμενες περιοχές δεν θα χαραμιστούν για αναπτυξιακούς λόγους και επενδύσεις, και ότι οι τοπικοί πληθυσμοί θα επιζήσουν, αναπτύσσοντας λύσεις που βασίζονται στα φυσικά οικοσυστήματα (όπως ο οικοτουρισμός).

  • Η αλληλεπίδραση όλων των στρατηγικών και πολιτικών πρωτοβουλιών ώστε να υπάρχει μία οικονομική ανάκαμψη που βασίζεται στη φύση.

Κάθε μέρα γίνεται όλο και περισσότερο σαφές ότι η προστασία της φύσης θα προστατεύσει εμάς και τα παιδιά μας. Απαιτείται ένα αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα παρακολούθησης και λειτουργίας, η υιοθέτηση πράσινων πολιτικών εντός του αστικού ιστού, η εφαρμογή χωρικού σχεδιασμού για την εναρμόνιση της προστασίας της φύσης με τη βιώσιμη ανάπτυξη, η επένδυση σε τεχνολογίες που εξασφαλίζουν τη διατήρηση της φύσης, η συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα αλλά για την εφαρμογή λύσεων που βασίζονται στη φύση, η πίστη σε νέους ανθρώπους προκειμένου να αναπτύξουν φιλοπεριβαλλοντικές οικονομικές πρωτοβουλίες και η κινητοποίηση αναπτυξιακών συνεργασιών για την υποστήριξη μίας βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης.

Για την Πηγή: https://capitalscoalition.org/covid-19-response-recovery-nature-based-solutions-for-people-planet-prosperity/

Leave A Reply