Το κλίμα εκπέμπει SOS

Η επιστημονική ομάδα The Sciencing Team παραθέτει κείμενα προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού.

Αν και οι προσπάθειες για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής τον τελευταίο καιρό όλο και εντείνονται, το περιβάλλον εκπέμπει SOS!

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συμβαίνουν πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη σφοδρότητα από όσο περίμεναμε απειλώντας τόσο τη βιόσφαιρα όσο και την ανθρωπότητα. Πλέον υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις που συνδέουν τη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων με την ένταση της κλιματικής αλλαγής. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το 2020 υπήρξε το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί.

Ποιά είναι λοιπόν, σήμερα η κατάσταση στους 6 βασικούς πυλώνες που πρέπει να αλλάξουν ώστε να ανατρέψουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής;

Ενέργεια: ο στόχος είναι η πλήρης απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με την ταχεία μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, κ.α.) με την παράλληλη καθολική αποκατάσταση (περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική) περιοχών που ήταν εξαρτημένες από την παραγωγή ορυκτών καυσίμων και την επιβολή υψηλών προστίμων σε όσους δεν υπακούουν στις βιώσιμες αυτές στρατηγικές.

Ρύποι βραχείας διάρκειας: απαιτείται άμεση διακοπή μεθανίου, μαύρου άνθρακα, κ.α. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να προωθηθούν και εφαρμοστούν πρακτικές μείωσης του μεθανίου από τους χώρους υγειονομικής ταφής και τον ενεργειακό τομέα με την χρήση καθαρότερων μορφών ενέργειας και βιώσιμων μέσων ψύξης.

Φύση: είναι τουλάχιστον απαραίτητη η αποκατάσταση και προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, όπως των δασών, των υγροτόπων, προκειμένου να συνεισφέρουν και αυτά με το οικολογικό δυναμικό τους στην αποδέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα. Η αποψίλωση του Αμαζονίου, των τροπικών δασών στη νοτιοανατολική Ασία επιφέρουν δραματικές επιπτώσεις στο ήδη επιβαρυμένο κλίμα. Η θέσπιση νέων προστατευόμενων περιοχών και η τιμολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών μπορούν να επιφέρουν οικονομικά οφέλη προστατεύοντας τα φυσικά οικοσυστήματα.

Διατροφή: ήδη υπάρχει μία στροφή στις διατροφικές συνήθειες, επιλέγοντας όλο και περισσότερες φυτικής προέλευσης τροφές και την κατανάλωση λιγότερων ζωικών προϊόντων μειώνοντας όλο και περισσότερο τις εκπομπές μεθανίου και άλλων αεριών του θερμοκηπίου. Αυτές οι πρακτικές θα απελευθερώσουν αγροτικές εκτάσεις, που εξυπηρετούσαν τις ανθρώπινες διατροφικές ανάγκες, επαναφέροντας  τη φυσικότητα αυτών των περιοχών. Η μείωση των απορριμμάτων των τροφών είναι επίσης ένα κομβικό σημείο στη μετρίαση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Οικονομία: επιβάλλεται η μετάβαση σε μία οικονομία πλήρως απελευθερωμένη από την εξάρτησή μας από τον άνθρακα. Τα οικολογικά οικονομικά αποτελούν ένα επιστημονικό κλάδο που θα συνεισφέρει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Πληθυσμός: Ο παγκόσμιος ανθρώπινος πληθυσμός αυξάνεται κατά 200.000 άτομα ημερησίως. Προφανώς και είναι απαραίτητη η σταθεροποίηση και τελικά η μείωση αυτής της τάσης προκειμένου να μπορεί να διασφαλιστεί κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, όπως η εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και τις γυναίκες.

Αυτοί οι 6 πυλώνες αλληλεπιδρούν και όλοι μαζί μπορούν να διασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλλον. Επιπλέον, προσφέρουν πολλαπλά οφέλη, πέρα από τη μετρίαση της κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, η σταθεροποίηση του ανθρώπινου πληθυσμιακού μεγέθους θα βελτιώσει την ικανότητα κλιματικής προσαρμογής μέσω της μείωσης των καλλιεργητικών εκτάσεων. Παρομοίως, μία φυτικής προέλευσης δίαιτα προσφέρει εξαιρετικά οφέλη και στην ανθρώπινη υγεία.

Για την Πηγή: https://d2k78bk4kdhbpr.cloudfront.net/media/publications/files/Ripple_et_al_Scientific_American_2021_The_climate_emergency__2020_in_review.pdf

Leave A Reply