Κέρδος έρευνας λειτουργίας: είναι όντως κέρδος…;

  • Home
  • Blog
  • Uncategorized
  • Κέρδος έρευνας λειτουργίας: είναι όντως κέρδος…;

Η επιστημονική ομάδα The Sciencing Team παραθέτει κείμενα προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού.

Ο ιός της γρίπης, το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο –γνωστό και ως SARS και ο νέος κορωνοϊός αποτελούν πιθανά πανδημικά παθογόνα. Το κέρδος της έρευνας λειτουργίας αποτελεί ένα κλάδο της Ιατρικής που ουσιαστικά προσομοιώνει την εξέλιξη ενός παθογόνου με σκοπό τη μελέτη πιθανών εκρήξεων πανδημιών. Αξίζει όμως τον κόπο;

Το 2011 η Εθνική Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή Βιοασφάλειας (NSABB) διέκοψε τη δημοσίευση δύο μελετών που αφορούσαν το κέρδος της έρευνας λειτουργίας του ιού της γρίπης H5N1 καθώς ανέπτυσσαν δύο ριζοσπαστικές απόψεις εκείνη την εποχή. Μία από αυτές τις μελέτες υποστήριζε ότι ο συγκεκριμένος ιός θα μπορούσε να προκαλέσει μία πανδημία στους ανθρώπους καθώς θα μπορούσε εξελικτικά να μεταδοθεί μέσω του αέρα.  Θεωρήθηκε τότε, ότι η πλήρης περιγραφή των εξελικτικών πιθανοτήτων αυτών των επικίνδυνων παθογόνων θα  μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία βιοόπλων. Παρόλα αυτά η NSABB υποστήριξε ότι τα ωφέλη των συγκεκριμένων ερευνών υπερτερούσαν των κινδύνων, κι έτσι το 2012 οι δύο μελέτες δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά  Science και Nature.

Το 2014 καταγράφηκαν κάποια εργαστηριακά ατυχήματα (Anthrax lab incident, CDC influenza lab incident, (NIH) smallpox lab incident) θέτοντας για μία ακόμα φορά σε αμφισβήτηση το κέρδος της έρευνας λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα, πάνω από 200 ερευνητές υπέγραψαν την έκκληση για τη διακοπή σχετικών πειραμάτων που οδήγησε στην καθολική διακοπή χρηματοδότησης του κέρδους έρευνας λειτουργίας την ίδια χρονιά.

Το 2017 οι μελέτες κέρδους έρευνας λειτουργίας επαναλειτούργησαν, εφόσον διέθεταν έγκριση και έλεγχο από το Τμήμα Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών.

Ας δούμε όμως πραγματικά ποιοί είναι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι του κέρδους έρευνας λειτουργίας:

– η απόκτηση γνώσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή βιοόπλων

– η διαφυγή παθογόνων εκτός εργαστηριακών συνθηκών και η πρόκληση πανδημιών.

Από την άλλη, το κέρδος έρευνας λειτουργίας είναι η μόνη διαδικασία σήμερα που μπορεί και ξεκαθαρίζει ποια ιικά γονίδια ή πρωτεΐνες είναι υπεύθυνα για μία συγκεκριμένη λειτουργία. Επιπλέον, το κέρδος έρευνας λειτορυγίας έχει συνεισφέρει σημαντικά σε πολλές περιπτώσεις τη δημόσια υγεία και την παραγωγή εμβολίων.

«Το κέρδος έρευνας λειτουργίας προσφέρει τη δυνατότητα κατανόησης του τρόπου εξέλιξης των παθογόνων ιών ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις κατάλληλες προβλέψεις, να αναπτύξουμε αντισταθμιστικά μέτρα και να επιτηρήσουμε τις ασθένειες», αναφέρει η διευθύντρια του Γραφείου Επιστημονικής Πολιτκής του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας.

Για την πηγή: https://medium.com/microbial-instincts/research-that-creates-pathogens-of-pandemic-potential-why-do-it-24d2561dfef4

Leave A Reply