Αποστολή Αστερίας 2030: Αποκατάσταση του Ωκεανού και των υδάτων μας

  • Home
  • Blog
  • Uncategorized
  • Αποστολή Αστερίας 2030: Αποκατάσταση του Ωκεανού και των υδάτων μας

Η επιστημονική ομάδα The Sciencing Team παραθέτει κείμενα προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι, μέσω συγκεκριμένων αποστολών, να επιλύσει σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, όπως:

– η καταπολέμηση του καρκίνου

– η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

– η διαβίωση σε πράσινες πόλεις

– η εξασφάλιση της υγείας του εδάφους για ασφαλή τρόφιμα, προς όφελος των πολιτών, της φύσης και του κλίματος

– ο καθαρισμός και η αποκατάσταση του ωκεανού, των θαλασσών, των ακτών, των λιμνών και των ποταμών μας.

Από αυτές τις αποστολές, ξεχωρίσαμε και σας παρουσιάζουμε την Αποστολή Αστερίας 2030: Αποκατάσταση του Ωκεανού και των υδάτων μας.  

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία με στόχο έως το 2030 την επίγνωση και συνειδητοποίηση ότι ο ωκεανός και τα ύδατα του πλανήτη μας έχουν μία αξία και χρειάζονται διαρκή αναπλήρωση και όχι εξάντληση. Ένας υγιής γαλάζιος πλανήτης είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον μας. Ο ωκεανός, οι θάλασσες, τα παράκτια και τα εσωτερικά ύδατα (λίμνες και ποτάμια) αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα, το οποίο καλύπτει περίπου το 75 % της επιφάνειας της γης, έχει υψηλής αξίας βιοποικιλότητα με πολλαπλές οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Από την άλλη, το αποτύπωμα που αφήνουμε στον ωκεανό και τα ύδατα γιγαντώνει, θέτοντας ολοένα και περισσότερο σε κίνδυνο την υγεία αυτών των οικοσυστημάτων. Η ρύπανση όμως των οικοσυστημάτων υποβαθμίζει ολόκληρο τον κύκλο του νερού, από το χιόνι και τον πάγο στην κορυφή των Άλπεων έως τα βάθη των ωκεανών. Επιπλέον οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες (π.χ. υπεραλίευση και μαζικός τουρισμός) απειλούν με αφανισμό περισσότερα είδη τώρα απ’ όσο ποτέ άλλοτε. Η κλιματική κρίση βέβαια επιτείνει την αλλοίωση της ποιότητας του ωκεανού και των υδάτων, με την άνοδο της θερμοκρασίας και την τήξη των πολικών πάγων να μεταβάλλουν τα ωκεάνια ρεύματα καθώς και τη στάθμη της θάλασσας να ανεβαίνει, τις πλημμύρες να πληθαίνουν, τη γη να ξηραίνει κ.α.

Όλοι οι άνθρωποι στη γη εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τον ωκεανό, τις θάλασσες και τα εσωτερικά ύδατα. Χωρίς υγιείς θάλασσες και υγιή ύδατα, δεν υπάρχει ζωή πάνω στη γη. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι, ατομικά και συλλογικά, για την προστασία και την υγεία τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τη βοήθεια των Ευρωπαίων πολιτών για να εξασφαλιστεί  ότι οι Αποστολές ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και ότι η συμβολή τους θα φέρει ουσιαστικές αλλαγές σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. Με τη συνεργασία μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον του ωκεανού, των θαλασσών, των ακτών, των ποταμών και των λιμνών μας με προοπτική ένα καλύτερο αύριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη διαδικασία επίλυσης αυτού του τόσο σημαντικού προβλήματος, βελτιώνοντας τις γνώσεις μας, τον τρόπο κατανάλωσης και την εναλλακτική ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Γίνε μέρος της στρατηγικής με βασικό πρόταγμα:

Βοηθήστε μας να αποκαταστήσουμε την υγεία του πλανήτη μας για ένα πιο βιώσιμο και πιο γαλάζιο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/mission-ocean ή ακολουθήστε #MissionOcean #EUmissions #HorizonEU στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Leave A Reply