Ψάχνοντας για σημεία επαφής ανάμεσα στη Βιοποικιλότητα και την Κλιματική Αλλαγή…

  • Home
  • Blog
  • Uncategorized
  • Ψάχνοντας για σημεία επαφής ανάμεσα στη Βιοποικιλότητα και την Κλιματική Αλλαγή…

Η επιστημονική ομάδα The Sciencing Team παραθέτει κείμενα προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού.

Η απώλεια της βιοποικιλότητας και η κλιματική αλλαγή απειλούν ταυτόχρονα την ανθρωπότητα. Ταυτόχρονη θα πρέπει να είναι και η αντιμετώπιση αυτών των δύο τόσο επείγοντων περιβαλλοντικών προβλημάτων με κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις ταιραστίων διαστάσεων. Η ταυτόχρονη και αλληλένδετη αντιμετώπιση αυτών των δύο απειλών επιφέρει πολύπλοκες προκλήσεις για μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχειριστική πολιτική.

Πενήντα επιφανείς ειδικοί επιστήμονες από τον τομέα της κλιματικής αλλαγής όσο και της βιοποικιλότητας, χωρίς να παραβλέπονται επιστήμονες που εξειδικεύονται στην αλληλεπίδραση των δύο αυτών τομέων, συμμετείχαν σε ένα πρωτοποριακό τετραήμερο εργαστήριο ενώνοντας για πρώτη φορά αυτές τις δύο παγκόσμιες κοινότητες ειδικών και εστιάζοντας στις ευκαιρίες που υπάρχουν να επιτευχθούν τόσο οι στόχοι της κλιματικής αλλαγής όσο και της βιοποικιλότητας.

Το εργαστήριο, υπό την αιγίδα της Διακυβερνητικής Πλατφόρμας για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες ((IPBES) και το Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), είχε αρχικά προγραμματιστεί να λάβει χώρα στο Λονδίνο τον Μάιο. Εντούτοις, η πανδημία COVID-19 ανάγκασε τους διοργανωτές να πραγματοποιήσουν μία διαδικτυακή συνάντηση. Το εργαστήριο θα χαιρετήσει ο Λόρδος Zac Goldsmith του Ηνωμένου Βασιλείου, Υπουργός Κρατών Ειρηνικού και Περιβάλλοντος και η Maren Hersleth Holsen Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Κλίματος και Περιβάλλοντος της Νορβηγίας.

Ο πρόεδρος του IPCC επισήμανε: «Είναι επείγον να φέρουμε στο προσκήνιο τη βιοποικιλότητα στη συζήτηση σχετικά με τη χερσαία και θαλάσσια κλιματική μετρίαση και προσαρμογή. Αυτό το εργαστήριο θα αναδείξει τις συνέργειες και τους συμβιβασμούς μεταξύ της προστασίας της βιοποικιλότητας και της μετρίασης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη διερεύνηση  των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα, την ικανότητα των ειδών να προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή, την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και τη συνεισφορά τους απέναντι στην κλιματική μετρίαση».

Υπό την καθοδήγηση μίας δωδεκαμελούς Επιστημονικής Επιτροπής, με προεδρεύοντες τον Καθηγητή Δρ. Hans-Otto Pörtner και τον Καθηγητή Robert Scholes, θα εκδοθεί εντός του 2021 μία αναφορά με τα σημαντικότερα ευρήματα και τις προτάσεις που προέκυψαν από το εργαστήριο, με στόχο να συνεισφέρει στην πρωτοβουλία εύρεσης διασυνδέσεων της βιοποικιλότητας, του νερού, της διατροφής και της υγείας.

«Η κλιματική αλλαγή ήδη επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στη φύση, από τα γονίδια έως και τα οικοσυστήματα. Απαιτείται μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει τόσο την απώλεια της βιοποικιλότητας όσο και την κλιματική αλλαγή, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσμαικό τρόπο αυτές τις προκλήσεις, βασιζόμενοι περισσότερο στη φύση προκειμένου να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή» αναφέρει η πρόεδρος της IPBES Ana María Hernández Salgar.

Πηγή: https://ipbes.net/ipbes-ipcc-cosponsored-workshop-media-release

Leave A Reply