Τα σύννεφα επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή, αλλά με ποιό ακριβώς τρόπο;

  • Home
  • Blog
  • ΕΡΕΥΝΑ
  • Τα σύννεφα επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή, αλλά με ποιό ακριβώς τρόπο;
σύννεφα

Η επιστημονική ομάδα The Sciencing Team παραθέτει κείμενα προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού.

Πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό λευκά αφράτα σύννεφα ταξιδεύουν αδιάκοπα και ίσως αποτελούν το κλειδί για τη λύση του μυστηρίου…

Τα σύννεφα αποτελούν τη μόνιμα άγνωστη μεταβλητή στα μοντέλα κλιματικής αλλαγής. Από τις μικροσκοπικές αλληλεπιδράσεις των ατόμων μέχρι τα ατμοσφαιρικά ρεύματα που κινούνται χιλιάδες χιλιόμετρα, οι παράμετροι που επηρεάζουν τους σχηματισμούς, τη σύνθεση και τη συμπεριφορά των σύννεφων είναι πολλαπλές.

Το πείραμα…

Αρχικός στόχος του πειράματος ήταν η μέτρηση της κίνησης του αέρα και των σύννεφων. Όμως το πείραμα προσέλκυσε πολυάριθμους συνεργάτες κι έτσι ο στόχος διευρύνθηκε. Σήμερα περιλαμβάνει πέντε επανδρωμένα, έξι τηλε-χειριζόμενα ερευνητικά αεροσκάφη, τέσσερα υπερωκεάνια σκάφη, ένα στόλο ανεμόπτερων, μία σειρά δορυφόρων και δεδομένα από το Παρατηρητήριο Barbados.  

Αυτο-οργάνωση

Η οργάνωση των σύννεφων είναι ένα γνωστό φαινόμενο που συμβαίνει όταν, π.χ. βρίσκονται πάνω από μία αστική περιοχή που είναι θερμότερη από την περιαστική. Η αυτο-οργάνωση όμως αφορά στο σχηματισμό και τη συσσωμάτωση των σύννεφων ακόμα και όταν οι συνθήκες του εδάφους αλλά και το ηλιακό φως βρίσκονται υπό ομοιόμορφες συνθήκες.

Οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν τα σύννεφα διενεργώντας προσομοιώσεις και αναπτύσσοντας μοντέλα-παιχνίδια. Με τον όρο μοντέλα-παιχνίδια ορίζονται οι βασικές προσομοιώσεις που εξηγούν τις κύριες αλληλεπιδράσεις μεταξύ καταιγίδων και σύννεφων. Με αυτό τον τρόπο οι επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν τον τρόπο «συνεργασίας» και αυτο-οργάνωσης των σύννεφων αποδομώντας αυτές τις πολύπλοκες φυσικές αλληλεπιδράσεις στα πρωταρχικά τους χαρακτηριστικά.

 Σήμερα επικρατεί η άποψη στην επιστημονική κοινότητα, ότι η διαδικασία της εξάτμισης λόγω καταιγίδας παίζει καθοριστικό ρόλο στα επικοινωνιακά σήματα από το ένα σύννεφο στο άλλο. Αυτή η επικοινωνία, με τις αντίστοιχες φυσικές αλληλεπιδράσεις και την παραγωγή νέων σύννεφων, μπορούν να κρατήσουν για εβδομάδες.

Προσομοίωση

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη όλες οι καθοριστικές παράμετροι που επιδρούν στα σύννεφα, μία προσομοίωση θα έπρεπε να περιλαμβάνει μεταβλητές από την κίνηση των ατόμων και τη διαχεόμενη ενέργεια κλίμακας νανομέτρων μέχρι την περιστροφή της Γης και τα παγκόσμια ρεύματα ανέμων, κλίμακας 10.000 χλμ.

Ο απώτερος σκοπός του πειράματος είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου για την οργάνωση των σύννεφων που εμπεριέχει όλες τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα σύννεφα καταιγίδων τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος. Στη συνέχεια, αυτή η πληροφορία τροφοδοτείται στην επόμενη γενιά κλιματικών μοντέλων. Το επόμενο βήμα είναι η εργασία πεδίου και η τροφοδότηση των μοντέλων με νέες μετρήσεις.

«Η πληρέστερη κατανόηση των διαφορετικών τροφοδοτήσεων στα συστήματα σύννεφων είναι προτεραιότητα προκειμένου να αξιολογήσουμε και την επίδρασή τους στην κλιματική αλλαγή. Τα μοντέλα παρέχουν διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης ψηλών και χαμηλών σύννεφων. Για να επιλεγεί ο αντιπροσωπευτικός τρόπος θα πρέπει να έχουμε έγκυρα δεδομένα παρατήρησης ευρείας κλίμακας (από νανόμετρα μέχρι χιλιάδες χιλιόμετρα)»

Δρ. Härter

Άλλωστε, αν θέλουμε να προετοιμαστούμε για ένα θερμότερο κλίμα και να προβλέψουμε τι θα αλλάξει στα σύννεφα, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε πλήρως τον τρόπο σύνθεσης και συμπεριφοράς των σύννεφων υπό τις σημερινές συνθήκες.

Για την πηγή: http://bit.ly/3cTBQmg

Leave A Reply