Το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων των κυττάρων μας

  • Home
  • Blog
  • ΕΡΕΥΝΑ
  • Το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων των κυττάρων μας

Η επιστημονική ομάδα The Sciencing Team παραθέτει κείμενα προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού.

O Eric Strieter, επικεφαλής μίας ερευνητικής ομάδας, ανακάλυψε πρόσφατα μαζί με τους συνεργάτες του ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων στα κύτταρα, το οποίο ρυθμίζεται από το ένζυμο UCH37. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι πρωτεοσώματα εντός των κυττάρων βιοδιασπούν ένα τεράστιο ποσό κυτταρικών πρωτεϊνών (περίπου 40 πρωτεϊνικούς τύπους) που μαζί με το ένζυμο UCH37 ρυθμίζουν την απέκκριση των προϊόντων απόρριψης, δλδ. τα απόβλητα του οργανισμού.

«Επί 8 χρόνια αναπτύξαμε διάφορες τεχνικές, πρωτόπορες μεθόδους και καινοτόμες τεχνολογικές προσεγγίσεις για να αποδείξουμε αυτή τη διαδικασία», επισημαίνει ο Eric. Κατά τη διάρκεια αυτών των πειραματικών σταδίων παρατηρήθηκε ότι κάποιες πρωτεΐνες, όπως η ουβικιτίνη, έχουν μία ικανότητα αυτο-προσαρμογής που τους επιτρέπει να διακλαδίζονται και να δημιουργούν αλυσίδες. Σε αυτό ακριβώς το στάδιο επεμβαίνει το ένζυμο UCH37, σπάζοντας τις αλυσίδες για να απελευθερωθεί η διαδικασία αποικοδόμησης.

Ο Strieter, μαζί με την ομάδα του από το Εθνικό Ινστιτούτο Γενικών Ιατρικών Επιστημών: Kirandeep Deol, Sean Crowe, Jiale Du, Heather Bisbee, and Robert Guenette, διερεύνησαν εις βάθος αυτή τη διαδικασία αποκαλύπτοντας σημαντικά κενά στην ιατρική επιστήμη. Πρόκειται για μία ανακάλυψη που θα φέρει επανάσταση στη θεραπεία του καρκίνου μέσω μίας προσέγγισης ελέγχου των πρωτεοσωμάτων.

«Η λειτουργία των καρκινικών κυττάρων εξαρτάται από την ταχεία παραγωγή των πρωτεοσωμάτων, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην απορύθμιση του πρωτεϊνικού σχηματισμού.  Επομένως, η χρήση του ενζύμου UCH37 ως θεραπευτικού παράγοντα θα συνεισέφερε στον έλεγχο της μη φυσιολογικής πρωτεϊνικής παραγωγής και την αναστολή της πρωτεοσωμικής δραστηριότητας», αναφέρει ο Eric Strieter.

Η φασματομετρία μάζας ήταν μία ακόμα μοναδική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει την περίπλοκη αρχιτεκτονική των διακλαδώσεων της ουβικιτίνης. Η συγκεκριμενη μεθοδολογία επιβεβαίωσε ενζυματική δραστηριότητα σε όλους τους τύπους ερετογενών πολυμερών. Επιπλέον, για να επιβεβαιωθεί η επίδραση του ενζύμου στην πρωτεοσωμική δραστηριότητα, χημικοί χρησιμοποίησαν ένα εξειδικευμένο εργαλείο με στόχο να «σβήσουν» το γονίδιο UCH37 από όλα τα κύτταρα.

Τα αποτελέσματα από αυτή την πειραματική διαδικασία ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Πρόσθεσαν, στην πραγματικότητα, ένα ακόμα λιθαράκι στο δρόμο για την αποτελεσματική θεραπεία καρκινικών κυττάρων. Δεν χρειάζεται να ανασταλεί  ολόκληρο το πρωτεόσωμα, αρκεί μόνο μία συγκεκριμένη διακλάδωση της ουβικιτίνης ώστε να αναδυθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα του ενζύμου UCH37, και να λειτουργήσει ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων σε επίπεδο κυττάρου.

Η ερευνητική ομάδα αναγνώρισε ότι η διαδικασία αποδόμησης συνεχιζόταν παρά την απουσία του ενζύμου UCH37, όμως είναι δεδομένο ότι το ένζυμο λειτουργεί ως ένας σημαντικός ρυθμιστής/φύλακας των κυτταρικών λειτουργιών.

Για την πηγή: : https://scientificasia.org/index.php/2020/12/15/inbuilt-waste-management-process-discovered-in-cells/

Leave A Reply