Καθαρότερος πνέει ο ευρωπαϊκός αέρας την τελευταία δεκαετία…

  • Home
  • Blog
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • Καθαρότερος πνέει ο ευρωπαϊκός αέρας την τελευταία δεκαετία…
μειωση ρύπανσης

Η επιστημονική ομάδα The Sciencing Team παραθέτει κείμενα προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού.

Σύμφωνα με μία πρόσφατη αναφορά που βασίζεται σε περισσότερους από 4000 σταθμούς παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την ατμοσφαιρική ποιότητα στην Ευρώπη μόλις έξι κράτη –μέλη ξεπέρασαν τα όρια των λεπτών σωματιδίων (PM2.5) το 2018. Ενώ, μόλις τέσσερις χώρες εμφανίζουν συγκεντρώσεις χαμηλότερες από αυτές που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος να επισημαίνει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στα νόμιμα όρια ποιότητας αέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέροντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να αναθεωρήσει τα πρότυπα  στο προκείμενο Σχέδιο Δράσης Μηδενικής Ρύπανσης.

Για το έτος 2018 τα λεπτά σωματίδια προκάλεσαν 417.000 πρόωρους θανάτους σε 41 Ευρωπαϊκέ χώρες. Από αυτούς τους θανάτους, οι 379.000 συνέβησαν στην Ευρώπη των 28, όπου 54.000 θάνατοι οφείλονται στο διοξείδιο του αζώτου και 19.000 στο όζον σε επίπεδο εδάφους.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι η ποιότητα του αέρα έχει βελτιωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο χάρη στις εθνικές και τοπικές πολιτικές πρωτοβουλίες όσο και στις μειώσεις εκπομπών σε κύριους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Από το 2000 οι ρύποι από τα μεταφορικά μέσα έχουν μειωθεί σημαντικά παρά την αυξημένη κινητικότητα και τη συνεπαγόμενη αύξηση στο τομέα των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Οι ρύποι που προέρχονται από τον ενεργειακό εφοδιασμό παρουσιάζουν επίσης σημαντική μείωση, ενώ η αντίστοιχη μείωση των εκπομπών από κτίρια και καλλιέργειες παρουσιάζουν πολύ βραδύτερο ρυθμό.

Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα είχε ως αποτέλεσμα να σωθούν 60.000 άνθρωποι από πρόωρο θάνατο που οφείλεται στη ρύπανση λόγω λεπτών σωματιδίων το 2018 σε σύγκριση με το 2009.

Στην περίπτωση του διοξειδίου του αζώτου η μείωση είναι ακόμα σημαντικότερη, καθώς οι πρόωροι θάνατοι έχουν μειωθεί κατά 54% σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Η ατέρμονη εφαρμογή περιβαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών σε όλη την Ευρώπη αποτελεί τον παράγοντα κλειδί για αυτή την αισθητή βελτίωση.

Ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, Hans Bruyninckx, αναφέρει σχετικά «τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι επενδύοντας σε μία καλύτερη ποιότητα του αέρα μπορούμε να εξασφαλίσουμε υψηλού επιπέδου υγεία και παραγωγικότητα για το σύνολο των Ευρωπαϊων πολιτών. Οι πολτικές και οι πρακτικές που συμβαδίζουν με την Ευρωπαϊκή φιλοδοξία για μηδενική μόλυνση οδηγούν σε μακροβιότερες και υγιείς ζωές, καθώς και σε πιο ανθεκτικές κοινωνίες».

«Είναι σίγουρα ευχάριστα νέα ότι η ποιότητα του αέρα βελιτώνεται χάρη στις περιβαλλοντικές και κλιματικές πολιτικές που εφαρμόζουμε. Όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι o αριθμός των πρόωρων θανάτων στην Ευρώπη εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ακόμα αρκετά υψηλός. Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία φιλοδοξούμε τη μηδενοποίηση όλων των τύπων ρύπανσης. Εάν επιθυμούμε να επιτύχουμε και να προστατεύσουμε πλήρως την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, θα πρέπει να μειώσουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση και να συμβαδίσουμε με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αυτό άλλωστε θα είναι και το αντικείμενο μελέτης του επόμενου Σχεδίου Δράσης»

επισημαίνει ο Ευρωπαϊκός Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Virginijus Sinkevičius

Για την πηγή: https://www.eea.europa.eu/highlights/marked-improvement-in-europes-air

Leave A Reply