Στόχος 30×30: στο δρόμο για την περιβαλλοντική προστασία

climate

Η επιστημονική ομάδα The Sciencing Team παραθέτει κείμενα προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού.

Ο στόχος 30×30 προέκυψε από το όραμα να προστατευθεί το 30% της χερσαίας και υδάτινης έκτασης των Η.Π.Α. έως το 2030. Εκτός από την άμεση προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αυτός ο στόχος μπορεί ταυτόχρονα να συνεισφέρει στην εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη, οι φυσικές περιοχές που προφέρουν καθαρό νερό και αέρα, βιοποικιλότητα, υπαίθρια αναψυχή και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, εξαφανίζονται. Από τον κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων μέχρι τις δραματικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τόσο χερσαία όσο και  υδάτινα τμήματα της γης χάνονται κάθε μέρα προς όφελος της «ανάπτυξης». Προκειμένου να σταματήσει αυτή η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος οι επιστήμονες στην Αμερική παροτρύνουν για την εφαρμογή μίας στρατηγικής βάση της οποίας θα διατηρηθεί το 30% της χερσαίας και υδάτινης επιφάνειας της χώρας έως το 2030 ή αλλιώς στόχος 30×30. Μέχρι στιγμής το 12% της επιφάνειας της Αμερικής προστατεύεται, όμως προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 30×30 όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αλλά και ο κάθε πολίτης ατομικά θα πρέπει να εμπλακούν σε μία συνεργατική/συμμετοχική προστασία του περιβάλλοντος.

Τι άλλο όμως, πέρα από την προστασία και διατήρηση των ανέγγιχτων, φυσικών τοπίων θα πρέπει και θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε με το στόχο 30×30;

Προστασίατων Αστικών Τοπίων

Αν και οι πόλεις καλύπτουν ένα μικρό ποσοστό του πλανήτη, εκεί συγκεντρώνεται, με ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις, μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού. Τα αστικά πάρκα και οι πράσινοι χώροι αποτελούν το βασικό μέσο αλληλεπίδρασης των πολιτών με τη φύση. Εάν λοιπόν, καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε, να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε αυτούς του πράσινους αστικούς χώρους, τότε η βιοποικιλότητα, η μετρίαση της κλιματικής κρίσης, η δημόσια υγεία και η δίκαιη/ισότιμη πρόσβαση στη φύση μπορούν να εξασφαλιστούν ακόμα και στα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα.

Ανάπτυξη και Επέκταση

Ο στρατηγικός αποτελεσματικός αστικός σχεδιασμός μπορεί να εξασφαλίσει τη χρήση λιγότερης γης και ενέργειας, γεγονός που θα εξομαλύνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ρύπανση

Οι πόλεις αποτελούν πηγή συσσωρευμένης ατμοσφαιρικής και υδάτινης ρύπανσης που επιδρούν τόσο στους κατοίκους, όσο και στους αστικούς χώρους πρασίνου.

Υπερθέρμανση

Οι πόλεις χωρίς χώρους πρασίνου εμφανίζονται κατά 1 έως 7 °C θερμότερες, φαινόμενο που αποκαλείται επίδραση θερμικής νησίδας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι λόγω της υπερθέρμανσης χάνουν τη ζωή τους κατά μέσο όρο 700 άτομα τον χρόνο, μόνο στην Αμερική.

Δίκαιη/Ισότιμη Πρόσβαση στη Φύση

Συνήθως οι χώροι αστικού πράσινου συγκεντρώνονται στις εύπορες περιοχές. Είναι γεγονός ότι πολλές κοινωνικές ομάδες έχουν αποκλειστεί από τον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος λόγω οικονομικών, φυλετικών και άλλων εμποδίων που συνήθως ταυτίζονται με καταπατήσεις του περιβαλλοντικού δικαίου, όπως η έκθεση στη ρύπανση και η πρόσβαση στη φύση.

Δημόσια Υγεία

Έρευνες αποκαλύπτουν ότι η επαφή με τη φύση συνδέεται, εκτός από βελτιωμένη ψυχική υγεία, με μειωμένα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους, με χαμηλότερες τιμές αρτηριακής πίεσης και χοληστερίνης, ταχεία μετεγχειρουργική ανάρρωση, αυξημένη επιβίωση από καρδιακή προσβολή, εγκυμοσύνη χωρίς προβλήματα και μειωμένα επίπεδα παχυσαρκίας και διαβήτη.

Ο στόχος 30×30 προσφέρει ευκαιρίες στους Αμερικάνους πολίτες και δημιουργεί νέους στόχους για τον υπόλοιπο πλανήτη ώστε να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον και το περιβαλλοντικό δίκαιο για όλους με φόντο τις συνθήκες στις οποίες όλοι ζούμε.

Πηγή: https://medium.com/westwise/road-to-30-urban-conservation-3d238e82b1f1

Leave A Reply