Κλιματική Αλλαγή: Ευκαιρία ή καταδίκη;

κλιματική αλλαγή

Η επιστημονική ομάδα The Sciencing Team στηρίζει τις περιβαλλοντικές έρευνες και παραθέτει θέματα προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Κίνα μας εξέπληξε ευχάριστα καθώς δεσμεύτηκε να έχει ουδέτερο αποτύπωμα σε άνθρακα μέχρι το 2060. Παράλληλα, η Ευρώπη προέβη σε νέα νομοθεσία σύμφωνα με την οποία απαιτείται 55% μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030. Από την άλλη πλευρά, οι Η.Π.Α. επιμένουν στην απόφασή τους να αποσυρθούν από τη Συμφωνία των Παρισίων με το πρόσταγμα αυτής της πολιτικής να φωνάζει: «Πρώτα η Αμερική».

Όντως, υπάρχουν 2 τρόποι προσέγγισης της κλιματικής αλλαγής:

  • Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα απομονωμένο πρόβλημα που συγκρούεται με τις υπόλοιπες κοινωνικές ανάγκες, καθώς απομυζά πόρους για την αντιμετώπισή της. Αυτή άλλωστε είναι και η ουσία της απόφασης της Αμερικής να αποσυρθεί από τη Συμφωνία των Παρισίων.
  • Η κλιματική αλλαγή είναι μια ευκαιρία αφύπνισης, αμφισβητώντας τα κεκτημένα και το σύγχρονο τρόπο ζωής.

Η κλιματική αλλαγή είναι όμως και μία μοναδική ευκαιρία για επαυξημένη καινοτομία που θα επιφέρει επιστημονικό κεφάλαιο με μακροπρόθεσμα οφέλη.

Πράγματι, η γνώση του κατεστημένου και των κεκτημένων μπορεί να επιφέρει την αλλαγή. Ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, την υπεροχή των ορυκτών καυσίμων. Παρόλο που υπάρχει πληθώρα μοντέρνων εναλλακτικών ενεργειακών πηγών, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται κατά κόρον οι παλιακές μορφές ενέργειας.

Η κλιματική αλλαγή λοιπόν, μπορεί να αποτελέσει την κατάλληλη συνθήκη για να κοπούν αυτές οι «κακές» κοινωνικές συνήθειες. Η επιζητούμενη αλλαγή μπορεί να προσφέρει πληθώρα ωφελειών.

Η μετάβαση από τον άνθρακα και το φυσικό αέριο στον άνεμο και τον ήλιο θα εκμηδενίσει τις επιβλαβείς παράπλευρες απώλειες της βιομηχανίας των ορυκτών καυσίμων. Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυριαρχεί ανάμεσα σε αυτές τις παράπλευρες απώλειες, καθώς επιφέρει πλήθος ασθενειών σε παιδιά και ενήλικους όπως και εκατομμύρια πρόωρων θανάτων κάθε χρόνο.

Ένα πιο καθαρό δίκτυο ενέργειας θα μείωνε επίσης τους λογαριασμούς κάθε καταναλωτή. Και αυτό γιατί οι καθαρές μορφές ενέργειας, όπως οι ανανεώσιμες, γίνονται όλο και οικονομικότερες, πολύ περισσότερο από τις παραδοσιακές τεχνολογίες. Επιπλέον, προσφέρουν οικονομικές ευκαιρίες για βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας των σπιτιών και αυτοκινήτων των καταναλωτών.

Τα ηλεκτρικά οχήματα και οι οικιακές συσκευές φορτίζονται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, το οποίο στην περίπτωση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας είναι κατά βάση τοπικό. Η απελευθέρωση από τα ορυκτά καύσιμα εξασθενεί την εξάρτηση από εισαγωγές και την αστάθεια των τιμών των καυσίμων. Μάλιστα, μία πρόσφατη ανάλυση αποκάλυψε ότι ένα νέο ηλεκτρικό σπίτι είναι οικονομικότερο από ένα με φυσικό αέριο.

Εκτός όμως από τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την ενέργεια, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προϋποθέτει πεζοδρομημένους δρόμους που προσφέρουν υγιή αστικά περιβάλλοντα.

Η προστασία των φυσικών περιοχών είναι πολύ πιθανό να μειώσει τον κίνδυνο των πανδημιών, όπως στην περίπτωση του κορωνοϊού. Επιπροσθέτως, διατηρούνται οι οικοσυστημικές υπηρεσίες, στις οποίες βασιζόμαστε για τον καθαρισμό των υδάτων, τον έλεγχο των διαβρώσεων και των κατακρημνίσεων. 

Επομένως, έχει ιδιαίτερη σημασία ο τρόπος με τον οποίο ορίζουμε την κλιματική αλλαγή. Εάν την αντιμετωπίζουμε ως ένα παρόν, βραχυπρόθεσμο πρόβλημα που επιφέρει τραγικές συνέπειες στην κοινότητα, τότε ενθαρρύνεται η στρατηγική διαφόρων χωρών να διατηρήσουν τον σημερινό τρόπο ζωής τους χωρίς να λάβουν υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που χρήζουν βελτίωσης.

Aν όμως η κλιματική αλλαγή αντιμετωπιστεί ως ευκαιρία να λυθούν πολλά κοινά σημερινά προβλήματα, οι χώρες θα βγουν τελικά κερδισμένες από αυτό το τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Ο αγώνας έχει ξεκινήσει! Ο νικητής είναι αυτός που θα ορίσει την οικονομία, αλλά και τον τρόπο ζωής στο άμεσο μέλλον. Ας κερδίσει ο βιωσιμότερος!

Για την πηγή: http://bit.ly/39NrhRC

Leave A Reply