Περιβαλλοντικά μαθήματα πανδημίας

Greenpeace

Η επιστημονική ομάδα The Sciencing Team στηρίζει τις περιβαλλοντικές έρευνες και παραθέτει θέματα προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού.

Σύμφωνα με μία πρόσφατη –εν μέσω πανδημίας- διαδικτυακή έρευνα της Greenpeace στην Ελλάδα η διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας (91,1%) καθώς και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (88,1%) θεωρούνται από τους πολίτες πρωταρχικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επίσης η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (96,3%) αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία.

Η έρευνα έρχεται σε μία κομβική στιγμή, καθώς τώρα είναι η ευκαιρία για την Ελλάδα να διαμορφώσει τις απαραίτητες βιώσιμες πολιτικές στο πλαίσιο της αξιοποίησης των πόρων του Ευρωπαϊκό Ταμείου Ανάκαμψης.

Η έρευνα έλαβε χώρα από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο του 2020 και σε αυτή συμμετείχαν 4.447 πολίτες. Οι συμμετέχοντες ουσιαστικά έπρεπε να αξιολογήσουν 7 τομείς προτεραιότητας βιώσιμης ανάπτυξης, αναδεικνύοντας παράλληλα και την άποψη τους σχετικά με τις συνέπειες της πανδημίας, με τελικό ερώτημα την αναγνώριση ή όχι του ρόλου της προστασίας της φύσης στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία.

Το 30,7% των συμμετεχόντων φαίνεται αισιόδοξο για την έκβαση της κρίσης της πανδημίας, σε αντίθεση με το 26,5% που δηλώνει απαισιόδοξο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών (42,8%) δηλώνει ουδετερότητα. Επίσης οι πολίτες φαίνονται διατεθειμένοι να αλλάξουν κάποιες από τις βασικές καταναλωτικές τους συνήθειες ως εξής:

  • μείωση χρήσης πλαστικού (96,4%)
  • κατανάλωση τοπικών και εποχικών φρούτων και λαχανικών (84,7%)
  • περιορισμός κατανάλωσης κρέατος (70,4%)
  • μείωση κατανάλωσης ενέργειας (64,8%)
  • περιορισμός της κατανάλωσης αλιευμένων ψαριών και θαλασσινών (63,9%)
  • μείωση των αεροπορικών ταξιδιών (40,3%)
  • πρόθεση για αυτοπαραγωγή καθαρής ενέργειας (34,9%).

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι το 88% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι γνώριζε πριν την εκδήλωση της πανδημίας COVID-19 για την αλληλεπίδραση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος με την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, το 85% των πολιτών θεωρεί ότι η δικαιοσύνη είναι ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα που μπορούν να εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλλον.

Η Ναταλία Τσιγαρίδου, υπεύθυνη της εκστρατείας για την Πράσινη και Δίκαιη Ανάκαμψη της Greenpeace, αναφέρει ότι η πανδημία έχει αφυπνίσει πλέον όλο τον κόσμο και αναδεικνύει την ανάγκη που υπάρχει, σήμερα περισσότερο από ποτέ, για αλλαγή του σύγχρονου τρόπου ζωής. Η πανδημία του κορωνοϊού μας έμαθε με το σκληρότερο τρόπο την αξία του φυσικού περιβάλλοντος, τη σημασία προστασίας του και τη σύνδεσή του με την ανθρώπινη υγεία.

Σήμερα, με τη συναίνεση και συγκατάθεση της πλειοψηφίας των πολιτών, είναι μία μοναδική και ίσως τελευταία ευκαιρία που δίνεται στην ανθρωπότητα για να αρχίσει να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της αειφορίας σε όλους τους στρατηγικούς τομείς ανάπτυξής μίας δίκαιης προς όλους κοινωνίας.

Για την πηγή: http://bit.ly/3ptMu8z

Leave A Reply