Το χρώμα του μέλλοντος είναι πράσινο

πράσσινο

Η επιστημονική ομάδα The Sciencing Team στηρίζει τις επιστημονικές μελέτες και παραθέτει θέματα προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού.

Ένα από τα πράγματα που σίγουρα αντιληφθήκαμε λόγω της πανδημίας είναι η εύθραυστη φύση των θεμελίων αυτού του κόσμου, τόσο των φυσικών όσο και των ανθρωπογενών. Η πανδημία ουσιαστικά υπογράμμισε τις ολέθριες συνέπειες της παγκόσμιας αύξησης των ασθενειών που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο, ασθένειες που συνδέονται με την περιβαλλοντική υποβάθμιση και τις μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και έχουν οδηγήσει στη μείωση κατά 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού άγριων ειδών από τη δεκαετία του ’70.

Εντωμεταξύ, η κατάρρευση της οικονομίας και η απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων θέσεων εργασίας αποκάλυψε τις εγγενείς αδυναμίες της οικονομικής δομής των σύγχρονων κοινωνιών.

Από την άλλη, με την εφαρμογή της καραντίνας γίναμε μάρτυρες ενός πολυπόθητου αλλά προσωρινού οράματος για καθαρό αέρα, χωρίς ρύπανση εξαιτίας της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα του «κλειδώματος» ολόκληρων πόλεων. Όμως αυτή η προσωρινή μείωση αντιστοιχεί μόλις στο ετήσιο ποσό μείωσης που θα χρειαστεί για την εκπλήρωση των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων για το Κλίμα.

Η εξίσωση είναι απλή: χωρίς ένα υγιή πλανήτη δεν μπορεί να υπάρξουν υγιείς οικονομίες. Εάν η σημερινή πανδημία μας δίδαξε κάτι, αυτό είναι: ότι κάνουμε στη φύση, το κάνουμε στους ίδιους μας τους εαυτούς.

Εργασία – οικονομία – φύση

Σήμερα κινδυνεύουν άμεσα 1,6 δισεκατομμύρια εργαζόμενοι. Πάνω από το μισό Α.Ε.Π. του παγκόσμιου πληθυσμού (44 τρισεκατομμύρια δολάρια) εξαρτάται από τη φύση, με 1,2 δισεκατομμύρια θέσεις εργασίας να εξαρτώνται άμεσα από τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Κατά το στάδιο ανάκαμψης από την πανδημία, οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας έχουν ένα δίλημμα: να συνεχίσουν να επενδύουν τρισεκατομμύρια σε απαρχαιωμένες ρυπογόνες βιομηχανίες με βραχυπρόθεσμη εργασιακή ασφάλεια ή να αδράξουν την ευκαιρία και να επενδύσουν στην επανεκπαίδευση των εργαζομένων και στη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας σε τομείς του μέλλοντος, όπως ανάπτυξη χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, αποτροπή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και αποκατάσταση της λειτουργικότητας των οικοσυστημάτων.

Τελικά, η οικοδόμηση ενός καλύτερου εργασιακού μέλλοντος μπορεί να είναι μόνο πράσινη.

Πράγματι, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε να δημιουργήσει μέχρι το 2030 65 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας χαμηλού άνθρακα. Κάθε εκατομμύριο δολάριο που επενδύεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να δημιουργήσουν 7,5 θέσεις εργασίας σε σχέση με τις 2,7 θέσεις εργασίας που θα επέφερε η ίδια επένδυση σε έργα ορυκτών καυσίμων. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά αποδίδουν το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας, ενώ παράλληλα είναι γρήγορα στην κατασκευή και κατάλληλα για τις αγροτικές κοινότητες. Επίσης μία νέα αναφορά της WWF και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας αποδεικνύει πώς οι λύσεις που βασίζονται στη φύση μπορούν να οδηγήσουν σε μία πιο βιώσιμη ανάκαμψη με θέσεις εργασίας.

Μία νέα συμφωνία για τη φύση και τον άνθρωπο

Η συνεχόμενη αποτυχία για την αντιμετώπιση της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος θα συντελέσει στην ακόμα μεγαλύτερη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, την απειλή της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και των μέσων διαβίωσης καθώς και τη ζημιά στην παγκόσμια οικονομία, τουλάχιστον 479 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο – 10 τρισεκατομμύρια μέχρι το 2050.

Μόλις πριν λίγες εβδομάδες περισσότεροι από 70 ηγέτες του κόσμου σήμαναν τη νέα σχέση τους με τη φύση υπογράφοντας τη Συμφωνία για τη Φύση με τη δέσμευση για την αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2030. Οι ιθύνοντες της οικονομικής ανάπτυξης έχουν την ευκαιρία να επανακαθορίσουν τα ρυθμιστικά πλαίσια και τους οικονομικούς πόρους που χρειάζονται ώστε να επέλθει η αλλαγή του οικονομικού συστήματος που θα εκπληρώσει την παγκόσμια φιλοδοξία: Μία Νέα Συμφωνία με τη Φύση και τον Άνθρωπο που προστατεύει και αποκαθιστά τη φύση ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ανθρώπινη υγεία και ευημερία.

Για την πηγή: http://bit.ly/35lCE0p

Leave A Reply