Η βιοποικιλότητα σε συναγερμό: μία παγκόσμια κρίση

Περιβάλλον

Η επιστημονική ομάδα The Sciencing Team στηρίζει τις περιβαλλοντικές δράσεις και παραθέτει θέματα προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού.

Για το καλό της φύσης και της ανθρωπότητας, πρέπει να δράσουμε άμεσα.

Από το 1970 έως σήμερα, το 68% της άγριας ζωής του πλανήτη έχει εξαφανιστεί[1]. Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών[2] η φύση συρρικνώνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς εξαιτίας των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Σήμερα ένα εκατομμύριο είδη αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της εξαφάνισης.

Η φύση παρέχει τις απαραίτητες συνθήκες για την ανθρώπινη επιβίωση. Ο αέρας που αναπνέουμε, η ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών, η παραγωγή τροφίμων, φαρμάκων και υλικών, καθώς και η καλλιτεχνική έμπνευση είναι μόνο κάποιες από τις υπηρεσίες που η φύση προσφέρει στην ανθρωπότητα. Σύμφωνα με μία έρευνα οι οικοσυστημικές αυτές υπηρεσίες κοστολογούνται στα 125 τρισεκατομμύρια ετησίως[3].

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Βασική προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αύξηση των προστατευόμενων περιοχών, όπου θα απαγορεύεται η εκμετάλλευση και καταστροφή των φυσικών ενδιαιτημάτων. Σαφώς η προστασία των ενδιαιτημάτων θα πρέπει να συνοδεύεται κι από άλλα μέτρα, όπως μείωση της ρύπανσης, των εντομοκτόνων, των φυτοφαρμάκων και των ξενικών εισβολικών ειδών. Εντούτοις, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να δώσουμε στη φύση τον απαραίτητο χώρο για να επουλώσει τις πληγές που εμείς προκαλέσαμε.

Σήμερα εκτιμάται ότι ο χώρος που πρέπει να αποδώσουμε στη φύση ώστε να ανατρέψουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας πρέπει να φτάσει το 30% της χέρσου μέχρι το 2030, ενώ τα μέτρα θα πρέπει να επεκταθούν και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής μόνο το 14,7% της χέρσου και 3,6% των θαλασσών του πλανήτη προστατεύονται.

Άλλα σημαντικά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόσουμε είναι:

  • η μείωση της κατανάλωσης κρέατος, η οποία θα επέτρεπε σε φυσικά ενδιαιτήματα να αναπτυχθούν.
  • η αύξηση του ποσοστού εκπαίδευσης του παγκόσμιου πληθυσμού προκειμένου να καθυστερήσουμε την πληθυσμιακή αύξηση έως ότου ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πλαίσιο έχει πλέον διαμορφωθεί.
Φως στο τούνελ

Το προηγούμενο στρατηγικό σχέδιο για τη βιοποικιλότητα τέθηκε σε ισχύ το 2010. Το σχέδιο αυτό περιλάμβανε τους στόχους Aichi για τη βιοποικιλότητα. Δυστυχώς ούτε ένα στόχος δεν επετεύχθη!

Είναι γεγονός ότι η βιοποικιλότητα περιλαμβάνει όλη την πολυπλοκότητα που αντιλαμβάνεται ο ανθρώπινος νους. Εντούτοις, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για τη θεσμοθέτηση βασικών, μετρήσιμων, μα πάνω από όλα δεσμευτικών για όλους, στόχων.

Στις 17 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στο Kunming της Κίνας το παγκόσμιο συνέδριο για τη βιοποικιλότητα, όπου αναμένεται να θεσμοθετηθεί το νέο στρατηγικό σχέδιο καθώς και να προσδιοριστούν οι στόχοι για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά, και με τη συμμετοχή όλων των κρατών, θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας προστατεύοντας το σπίτι μας, τη γη και τη βιοποικιλότητά της.


[1] Almond, et al. (2020) “Living planet report 2020” WWF

[2] “Global assessment report on biodiversity and ecosystem services” (2019) UN IPBES.

[3] Costanza, et al. (2014) “Changes in the global value of ecosystem services” Global Environmental Change, Volume 26, May 2014, Pages 152–158

Για την πηγή.

Leave A Reply