ΤΕΣΤ GRIM: Μία απλή τεχνική ανίχνευσης στατιστικών σφαλμάτων στην έρευνα.

 • Home
 • Blog
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΤΕΣΤ GRIM: Μία απλή τεχνική ανίχνευσης στατιστικών σφαλμάτων στην έρευνα.
τεστ GRIM

Η ομάδα του The Sciencing Team αποτελείται από έμπειρους δημοσιευμένους επιστήμονες με εκτεταμένες γνώσεις στις στατιστικές υπηρεσίες και μπορούν να σας προσφέρουν την καθοδήγηση που χρειάζεστε.  Δείτε εδώ τις υπηρεσίες μας.  

Μία πρωτότυπη μέθοδος αξιολόγησης της ορθότητας δημοσιευμένων ερευνών έρχεται να ταράξει τα νερά της ακαδημαϊκής κοινότητας. Σε περίπτωση που δεν σας πείθει μία εργασία που διαβάζετε, υπάρχει πλέον η δυνατότητα ελέγχου των δεδομένων της μέσω του τεστ GRIM. Το τεστ δεν χρειάζεται την πρωτογενή βάση δεδομένων στην οποία στηρίχθηκε μία εργασία, παρά μόνο το μέσο όρο και το μέγεθος του δείγματος.

Το τεστ βρίσκει εφαρμογή σε μικρά μεγέθη δειγμάτων με ακέραιους αριθμούς. Με αυτούς τους περιορισμούς το τεστ δοκιμάστηκε σε εργασίες κοινωνικών επιστημών των οποίων τα δείγματα πληρούν τις δύο παραπάνω προϋποθέσεις. Η βασική αρχή του τεστ είναι ότι προσθέτοντας δεδομένα ακέραιων αριθμών με μικρό μέγεθος δείγματος προκύπτουν μέσες τιμές ή ποσοστά με μία ιδιαίτερη ιδιότητα: έχουν ασυνήθιστη διασπορά, δηλαδή συνίστανται από μεμονωμένες/ανεξάρτητες συνιστώσες και όχι από μία συνεχή κατανομή. Αυτό σημαίνει ότι η διασπορά των τιμών αυτών δεν είναι συνεχής, αλλά εμφανίζει συγκεκριμένες τιμές, οι οποίες μπορούν να προβλεφθούν εφόσον είναι γνωστό το μέγεθος δείγματος. Επομένως το τεστ GRIM (granularity-related inconsistency of means- διασπορά που εμφανίζει ανακολουθία των μέσων τιμών) ουσιαστικά αξιολογεί/επαληθεύει εάν οι αναφερόμενοι μέσοι όροι μπορούν να προκύψουν από τα αντίστοιχα μεγέθη δειγμάτων ακέραιων αριθμών. Συνεπώς, επειδή οι κοινωνικές επιστήμες συχνά χρησιμοποιούν διάφορα μεγέθη ακέραιων αριθμών, με αυτό το τεστ μπορούμε να επαληθεύσουμε τις έρευνες τους.

Δοκιμάζοντας το τεστ GRIM: Δύο ερευνητές έτρεξαν το τεστ σε 260 δημοσιευμένες εργασίες στον τομέα της ψυχολογίας και τα αποτελέσματά τους σοκάρουν:

 • 1 στις 2 εργασίες αναφέρουν τουλάχιστον μία λανθασμένη τιμή
 • 1 στις 5 εργασίες αναφέρουν περισσότερες από μία λανθασμένες τιμές.
Τι συμβαίνει;
 • υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο το τεστ να μην υπολόγισε σωστά τα δεδομένα
 • αναφέρεται όντως λανθασμένη τιμή στην εργασία
 • ο δαίμονας του τυπογραφείου…
 • δεν λήφθηκαν υπόψιν κατά τη στατιστική επεξεργασία δεδομένα που κατά τη διάρκεια της έρευνας κρίθηκαν ακατάλληλα, απορρίφθηκαν, χάθηκαν κ.λπ.
 • δυστυχώς υπάρχει και η περίπτωση της ξεκάθαρης απάτης…
Συμπερασματικά

Προς όφελος όλων, τα δημοσιευμένα δεδομένα θα μπορούν πλέον να ελέγχονται για την ακρίβεια τους. Ειδικά κατά τη διαδικασία αξιολόγησης μία εργασίας πριν τη δημοσίευσή της, το τεστ GRIM μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους συγγραφείς όσο και για τους κριτές μίας εργασίας.

* Brown NJL, Heathers JAJ. 2016. The GRIM test: A simple technique detects numerous anomalies in the reporting of results in psychology. PeerJ Preprints 4:e2064v1 https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.2064v1

Για την πηγή.

Leave A Reply