Η σημασία της αλληλεπίδρασης για τα κορίτσια στους τομείς STEM

  • Home
  • Blog
  • GENDER
  • Η σημασία της αλληλεπίδρασης για τα κορίτσια στους τομείς STEM
προγραμματίστριες

Ως επικεφαλής του εκπαιδευτικού παραρτήματος ευαισθητοποίησης του Florida State University – με έδρα το National High Magnetic Field Laboratory – η Roxanne Hughes έχει πολυετή εμπειρία στη διοργάνωση κατασκηνώσεων με επιστημονική θεματολογία, συμπεριλαμβανομένης της πετυχημένης κατασκήνωσης SciGirls (συν-διοργάνωση με το WFSU). Σε ένα νέο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Journal of Research in Science Teaching, η Hughes και οι συνεργάτες της εστιάζουν σε μια κατασκήνωση που επικεντρώνεται στον προγραμματισμό (συγγραφή κώδικα) για κορίτσια γυμνασίου και συμπεραίνουν ότι η ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ δασκάλων και μαθητριών, καθώς και μεταξύ των κοριτσιών, επηρεάζει το πως αυτές αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως προγραμματίστριες.

Το MagLab διοργανώνει μεικτές κατασκηνώσεις αλλά και θερινές κατασκηνώσεις επιστήμης  (και προγραμματισμού ειδικότερα) μόνο για κορίτσια. Η Hughes, διευθύντρια του Κέντρου για την Ενσωμάτωση Έρευνας και Μάθησης του MagLab,  αποφάσισε να διερευνήσει τις διαφορετικές εμπειρίες τριών κοριτσιών στην κατασκήνωση προγραμματισμού, καθώς η πληροφορική είναι το μοναδικό πεδίο STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά) όπου η αντιπροσώπευση των γυναικών έχει μειωθεί από το 1990. Διερευνήθηκε το πότε και το πώς αναγνωρίζονταν οι επιτυχίες των κοριτσιών στον προγραμματισμό και η ανταπόκριση δασκάλων και συνομηλίκων σε αυτές.

Παρατηρήσεις

Παρατηρήθηκαν διαφορετικοί βαθμοί αναγνώρισης, γεγονός που επηρέαζε την ανάπτυξη της ταυτότητας της προγραμματίστριας. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών, ο τρόπος επιβράβευσης καθώς και ο τύπος συμπεριφοράς που επιβραβευόταν είχαν θεμελιώδη επίδραση στην αναγνώριση. Η επιβράβευση της επίδειξης ικανοτήτων –και δη η δημόσια επιβράβευση –, σε αντίθεση με την απουσία ενθάρρυνσης, παρότρυνε τα κορίτσια να κυνηγήσουν πιο απαιτητικές δραστηριότητες και ευνοούσε την αναγνώριση από τις συνομήλικες, ενδυναμώνοντας την ταυτότητα.

Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι ένα κορίτσι με στερεοτυπικά θηλυκά χαρακτηριστικά, όπως το ομαδικό πνεύμα και η φροντίδα των άλλων, επιβραβευόταν περισσότερο. Συνεπώς, ακόμα και μια κατασκήνωση σχεδιασμένη για την ενίσχυση των γυναικών επιστημόνων, αναπαρήγαγε εδραιωμένα στερεότυπα.

Σύμφωνα με τη Hughes, η ανταλλαγή μηνυμάτων σχετικά με την επιστήμη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα κορίτσια στο γυμνάσιο, καθώς σε αυτό το εξελικτικό στάδιο χάνουν το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα STEM αντιλαμβανόμενες ότι συγκρούονται με την καθιερωμένη ταυτότητά τους.

Συναρπαστικά ερωτήματα

Η έρευνα εστίασε σε τρία κορίτσια – μια μαύρη, μια λευκή και μια λατινοαμερικανικής καταγωγής – διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο κωδικοποίησης ταυτοτήτων για τους μελλοντικούς ερευνητές. Τα περιορισμένα δεδομένα δεν οδηγούν σε τελικά συμπεράσματα για τον ρόλο της φυλής και του φύλου. Εγείρουν, ωστόσο, πολλά συναρπαστικά ερωτήματα προς μελλοντική διερεύνηση, όπως ο μακροπρόθεσμος ρόλος της ταυτότητας της προγραμματίστριας και ο σχεδιασμός κατασκηνώσεων χωρίς διακρίσεις που θα αναδεικνύουν την αξία κάθε κοριτσιού στην κατασκήνωση και στην επιστήμη γενικότερα.

Για την πηγή: https://bit.ly/3nRkDhV

Leave A Reply