Τι σημαίνει οριοθέτηση και πεδίο έρευνας;

οριοθέτηση

Στο The Sciencing Team βοηθάμε ερευνητές να καθορίσουν το πεδίο έρευνας και να κάνουν ξεκάθαρη οριοθέτηση. Δείτε εδώ τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Το πεδίο έρευνας και η οριοθέτηση είναι αναπόσπαστα στοιχεία μιας ερευνητικής εργασίας ή μιας διατριβής. Το πεδίο έρευνας προσδιορίζει τις παραμέτρους που καθορίζουν το αντικείμενο της έρευνας, υποδεικνύοντας έτσι το βαθμό διερεύνησης του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας ερευνητής θέλει να μελετήσει τον αντίκτυπο των κινητών τηλεφώνων στο μοτίβο επικοινωνίας των μαθητών δημοτικού. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να καλύψει κάθε πτυχή της θεματικής, επομένως καλείται να περιορίσει το πεδίο έρευνας σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού-στόχου. Σε αυτήν την περίπτωση, το πεδίο έρευνας μπορεί να περιοριστεί σε μια ομάδα 50 μαθητών ενός δημοτικού σχολείου, που φοιτούν στην τρίτη, τετάρτη και πέμπτη τάξη. Η περίοδος παρατήρησης του μοτίβου επικοινωνίας των μαθητών στο σχολείο μπορεί να διαρκέσει 6 μήνες. Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στην οριοθέτηση της έρευνας.

Η οριοθέτηση, λοιπόν, αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά που καθορίζουν το πεδίο της έρευνας και περιγράφουν τα όρια αυτής, όπως το μέγεθος δείγματος, η γεωγραφική περιοχή ή το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα η έρευνα, τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, κλπ. Επιπλέον, ο ερευνητής μπορεί να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών ερευνητικών εργαλείων και μεθοδολογιών που θα τον βοηθήσουν να συλλέξει τα δεδομένα του. Η εν λόγω οριοθέτηση μπορεί να επιβληθεί για πρακτικούς λόγους, όπως η έλλειψη χρόνου ή οικονομικών πόρων που θα επέτρεπαν τη διεξαγωγή μιας πιο διεξοδικής έρευνας. Η ενότητα οριοθέτησης της έρευνας θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή αιτιολόγηση του γιατί υπερίσχυσαν ορισμένες επιλογές έναντι άλλων και το πως αυτό μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της έρευνας.

Στο παράδειγμα που αναφέρεται παραπάνω, ο ερευνητής μπορεί να αναφέρει γιατί επέλεξε να μελετήσει ένα δείγμα πληθυσμού 50 μαθητών, γιατί επέλεξε μαθητές που φοιτούν στην τρίτη, τέταρτη και πέμπτη τάξη του δημοτικού και όχι στην πρώτη και τη δευτέρα, καθώς και γιατί επέλεξε το Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο Billabong αντί για άλλα σχολεία.

Για την πηγή: http://bit.ly/2VgG5kN

Leave A Reply