Οι χρηματοδότες επιστήμης ανοικτής πρόσβασης ανακοινώνουν κανόνες διαφάνειας τιμών για τους εκδότες

  • Home
  • Blog
  • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  • Οι χρηματοδότες επιστήμης ανοικτής πρόσβασης ανακοινώνουν κανόνες διαφάνειας τιμών για τους εκδότες
κανόνες διαφάνειας τιμών για τους εκδότες

Το 2018, η cOAlition S, μια σύμπραξη 22 διεθνών οργανισμών, ευρωπαϊκών εθνικών οργανισμών και ιδρυμάτων έρευνας, δημιούργησε το σχέδιο Plan S, (σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2021) και απαιτεί από τα συμβεβλημένα περιοδικά να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στα επιστημονικά άρθρα με την προϋπόθεση καταβολής αντίτιμου από τον συγγραφέα. Οι εκδότες οφείλουν να δηλώσουν το κόστος δημοσίευσης για να καταβληθεί από την cOAlition S. Για αυτό η σύμπραξη ανακοίνωσε κανόνες διαφάνειας τιμών που θα επιβληθούν από τον Ιούλιο του 2022.

Ο Robert Kiley, προσωρινός συντονιστής της cOAlition S και επικεφαλής ανοικτής έρευνας στη Wellcome Trust, αναφέρει ότι ο εκδότης οφείλει να παρέχει ανάλυση τιμών σχετικά με τους συντελεστές αξίας, δηλαδή τα ποσοστά που καλύπτουν το κόστος υπηρεσιών όπως η διόρθωση και η επιμέλεια. Στόχος είναι το αντίτιμο να διατηρηθεί σε λογικά επίπεδα. Η Springer Nature είναι ένας εκ των 10 εκδοτών που συμμετείχαν σε μια πιλοτική προσπάθεια διαφάνειας τιμών (Ιανουάριος – Μάρτιος).

Οι εκδότες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ενός πλαισίου κριτηρίων διαφάνειας που βασίζεται στο πρότυπο του πιλοτικού προγράμματος και ενός πλαισίου σχεδιασμένου από την Fair Open Access Alliance (FOAA) που χρησιμοποιείται ήδη από εκδότες όπως η Frontiers και η MIT Press. Σύμφωνα με τον Kiley, τα δύο πλαίσια είναι συγκρίσιμα, αλλά οι μεγάλοι εμπορικοί εκδότες θα προτιμήσουν το πιλοτικό πλαίσιο καθώς επιτρέπει την ισοκατανομή της εκτίμησης κερδών στις κατηγορίες κόστους και την ομαδοποίηση περιοδικών με βάση την τιμή. Αντιθέτως, το πλαίσιο FOAA ζητά περιθώρια κέρδους για κάθε κατηγορία και απαιτεί από τους εκδότες να παρέχουν μια και μοναδική ανάλυση ευρέως φάσματος των πρακτικών τιμολόγησης. Η cOAlition S ενέκρινε τα κριτήρια FOAA καθώς δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα με το Plan S και ήταν ήδη αποδεκτά από τους εκδότες.

Τα δεδομένα τιμολόγησης θα κοινοποιηθούν στους χρηματοδότες, αλλά όχι στους υπόλοιπους εκδότες ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες διώξεις από τις αρχές ανταγωνισμού για σύμπραξη με σκοπό τον έλεγχο των τιμών. Ωστόσο, ο Marc Schiltz, πρόεδρος της Science Europe, σημειώνει ότι σύμφωνα με νομική ανάλυση που διεξήγαγαν, αυτός ο κίνδυνος είναι μηδαμινός.

Η Springer Nature ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι το περιοδικό Nature θα ενταχθεί στο Plan S, χρεώνοντας τους συγγραφείς για άρθρα ανοιχτής πρόσβασης, ενώ παράλληλα θα επιτρέπει τη λειτουργία περιοδικών με συνδρομή.

Το Plan S παρέχει τη δυνατότητα ανάρτησης μη δημοσιευμένων χειρόγραφων από τους συγγραφείς σε αποθετήρια και ιστοσελίδες, και τη δημιουργία συμφωνιών «ανάγνωσης και έκδοσης», μέσω των οποίων οι ερευνητές πανεπιστημίων με συνδρομή σε επί πληρωμή περιοδικά δύνανται να δημοσιοποιούν εργασίες ανοιχτής πρόσβασης.

Για την πηγή: https://bit.ly/3eEyD9o

Leave A Reply