Month: June 2020

Eva Crane

Eva Crane

Η Eva Crane ήταν μαθηματικός με PhD στην πυρηνική φυσική αλλά έστρεψε το ενδιαφέρον της στην μελισσοκομία και την μελέτη των μελισσών. Είναι εξέχουσα η συμβολή της στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία για τον κλάδο της μελισσοκομίας και την σημασία των μελισσών για την φύση.
Read more
οριοθέτηση

Τι σημαίνει οριοθέτηση και πεδίο έρευνας;

Η ενότητα οριοθέτησης της έρευνας θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή αιτιολόγηση του γιατί υπερίσχυσαν ορισμένες επιλογές έναντι άλλων και το πως αυτό μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της έρευνας.
Read more