Νέα έρευνα δείχνει ότι πολλά δημοσιευμένα πειράματα ψυχολογίας υπολείπονται έγκυρων αποδείξεων

  • Home
  • Blog
  • ΕΡΕΥΝΑ
  • Νέα έρευνα δείχνει ότι πολλά δημοσιευμένα πειράματα ψυχολογίας υπολείπονται έγκυρων αποδείξεων
ψυχολογικά πειράματα

Μια έρευνα που εξετάζει 348 δημοσιευμένα πειράματα ψυχολογίας, έδειξε ότι σχεδόν τα μισά απέτυχαν να αποδείξουν την εγκυρότητα των εμπειρικών τους δεδομένων, υποδηλώνοντας ότι ένα ευρύ φάσμα της ψυχολογικής επιστήμης βασίζεται σε «μη επιβεβαιωμένα στοιχεία».

Η έρευνα με τίτλο «Κατασκευάζοντας την Εγκυρότητα των Πειραματικών Χειρισμών στην Κοινωνική Ψυχολογία: Τρέχουσες Πρακτικές και Προτάσεις για το Μέλλον», θα δημοσιευτεί στο περιοδικό Perspectives on Psychological Science και είναι η πρώτη στο είδος της που καταγράφει συστηματικά το βαθμό στον οποίο τα ψυχολογικά πειράματα βασίζονται σε έγκυρα εμπειρικά δεδομένα.

Ο Δρ. David Chester, βοηθός καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του College of Humanities and Sciences στο Virginia Commonwealth University, και η Emily Lasko, διδακτορική φοιτήτρια ψυχολογίας στο VCU, που διεξήγαγαν την έρευνα, εστιάζουν σε πειραματικούς χειρισμούς κατά τους οποίους ψυχολόγοι προκαλούν συγκεκριμένες ψυχολογικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, παρέχουν αρνητική ή θετική ανατροφοδότηση στους συμμετέχοντες με στόχο να χειριστούν το πόσο θυμωμένοι νιώθουν. Για να διεξάγουν αυτά τα πειράματα με επιστημονικά έγκυρο τρόπο, οι ερευνητές πρέπει πρώτα να διαπιστώσουν αν οι χειρισμοί επηρεάζουν πράγματι την προβλεπόμενη ψυχολογική μεταβλητή (π.χ. πρόκληση συναισθήματος θυμού) και όχι άλλες κοντινές μεταβλητές (π.χ. πρόκληση συναισθήματος λύπης). Ωστόσο, παραμένει άγνωστο το κατά πόσο εξετάζεται πραγματικά η εγκυρότητα των χειρισμών.

Ο Chester και η Lasko ανακάλυψαν ότι σχεδόν το 42% των πειραμάτων δεν συνοδεύονταν από έγκυρες αποδείξεις, ενώ τα υπόλοιπα πειράματα είχαν περιορισμένη εγκυρότητα. «Αυτά τα ευρήματα αμφισβητούν την εγκυρότητα μιας εκ των πιο κοινών πρακτικών της ψυχολογίας και δείχνουν ότι ο κλάδος χρειάζεται να βελτιώσει σημαντικά τις πρακτικές του σε αυτόν τον μεθοδολογικό τομέα», αναφέρει ο Chester. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν πως υπάρχει έλλειψη αποδείξεων εγκυρότητας και όχι πως τα ευρήματα των ψυχολογικών πειραμάτων είναι απαραίτητα λανθασμένα ή μη έγκυρα. «Η εγκυρότητά τους είναι απλά άγνωστη», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μελέτη υποδηλώνει ότι «τα ευρήματα της πειραματικής ψυχολογίας πιθανότατα βασίζονται σε μη αποδεδειγμένα θεμέλια τα οποία μπορεί να είναι ισχυρά, ανεπαρκή ή και τα δύο, ανάλογα με τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη». Για να διασφαλίσουν ότι η εγκυρότητα κάθε πειραματικού χειρισμού θα ελέγχεται συστηματικά και έγκυρα, οι ερευνητές σχεδίασαν έναν οδικό χάρτη που θα παράσχει συγκεκριμένες οδηγίες στους πειραματικούς ψυχολόγους και θα τους ενθαρρύνει να συμπεριλαμβάνουν τις αποδείξεις εγκυρότητας στις μελλοντικές τους έρευνες.

Βιβλιογραφική αναφορά:

David S. Chester, Emily N. Lasko. Construct Validation of Experimental Manipulations in Social Psychology: Current Practices and Recommendations for the Future. Perspectives on Psychological Science (in press), 2020 DOI: 10.31234/osf.io/t7ev9

Για την εικόνα: https://bit.ly/2LHf2cd

Leave A Reply