Πώς να γράψετε την ενότητα της Συζήτησης σε ένα άρθρο με ποιοτική μεθοδολογία έρευνας

  • Home
  • Blog
  • ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
  • Πώς να γράψετε την ενότητα της Συζήτησης σε ένα άρθρο με ποιοτική μεθοδολογία έρευνας
Ενότητα Συζήτησης

Η ενότητα της Συζήτησης σε ένα άρθρο έχει σκοπό να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη μελέτη. Σε μια ποσοτική μελέτη, περιλαμβάνει την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων που παρουσιάζονται στην ενότητα των Αποτελεσμάτων. Σε ένα άρθρο με ποιοτική μεθοδολογία έρευνας, παρόλο που δεν χρειάζεται στατιστική ανάλυση δεδομένων, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη  ερμηνείας των αποτελεσμάτων στη Συζήτηση.

 Στο The Sciencing Team βοηθάμε τους συγγραφείς να κατανοήσουν τις ανάγκες που παρουσιάζει κάθε ενότητα για την ολοκλήρωση ενός άρθρου. Δείτε εδώ τις υπηρεσίες μας.

Ακολουθούν συμβουλές για τον τρόπο που πρέπει να δομείται η ενότητα της Συζήτησης:

  1. Ξεκινήστε με το ερευνητικό ερώτημα και αναφέρετε αν απαντήθηκε στο άρθρο με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν.
  2. Επισημάνετε τυχόν απροσδόκητα ή/και ενδιαφέροντα αποτελέσματα και συνδέστε τα με το ερευνητικό ερώτημα.
  3. Αναφερθείτε σε κάποιες προηγούμενες μελέτες και παρουσιάστε τον τρόπο που η δική σας μελέτη είναι διαφορετική.
  4. Αναφέρετε τυχόν αδυναμίες, κενά ή περιορισμούς της μελέτης.
  5. Προτείνετε τον τρόπο με τον οποίο η μελέτη μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της γνώση στον τομέα σας.  

Από την πηγή: http://bit.ly/discussioniaqp

Leave A Reply