Πώς να φτιάξετε το προσχέδιο ενός ερευνητικού άρθρου

προσχέδιο ερευνητικού άρθρου

Η συγγραφή ενός ερευνητικού άρθρου μπορεί να φαντάζει στην αρχή με αγγαρεία. Στο The Sciencing Team βοηθάμε τους συγγραφείς σε κάθε βήμα, από τη σύλληψη στη δημοσίευση. Δείτε εδώ τις υπηρεσίες μας.

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του ερευνητικού άρθρου σας θα σας βοηθήσει να έχετε ορίσει εξ αρχής τον αριθμό των λέξεων και τη δομή που θα έχει το κείμενο (Εισαγωγή, Υλικά και Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συζήτηση). Μπορείτε να το κάνετε ακόμα πιο συγκεκριμένο, ορίζοντας τον αριθμό των λέξεων που θα έχει κάθε ενότητα. Επιπλέον, σκεφτείτε κάθε ενότητα ως απάντηση σε μια ερώτηση: Γιατί (Εισαγωγή), Πώς (Υλικά και Μέθοδοι), Τι (Αποτελέσματα) και Επομένως (Συζήτηση). Μόλις φτιάξετε αυτό το αρχικό προσχέδιο, ξεκινήστε να το συμπληρώνετε με λεπτομέρειες. Ακολουθούν σχετικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν.   

  1. Ξεκινήστε τη συγγραφή νωρίς. Μην περιμένετε μέχρι να ολοκληρώσετε όλη την ερευνητική εργασία που έχετε σχεδιάσει. Γράψτε την ενότητα “Υλικά και Μέθοδοι” κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, όταν όλες οι λεπτομέρειες είναι φρέσκες στο μυαλό σας ή μπορούν εύκολα να αναζητηθούν, όπως η μάρκα και το μοντέλο από κάθε όργανο που χρησιμοποιείτε, η διάρκεια μιας συγκεκριμένης χημικής αντίδρασης, η σύνθεση χημικών διαλυμάτων κλπ. Για την ενότητα των “Αποτελεσμάτων”, γνωρίζοντας ποιες παρατηρήσεις πρόκειται να καταγράψετε, μπορείτε να προετοιμάσετε εκ των προτέρων πρόχειρους πίνακες και να τους συμπληρώσετε με τα αποτελέσματα που θα προκύπτουν.
  2. Συζητήστε με άλλους για τη μελέτη σας. Εάν εξηγήσετε προφορικά τη δουλειά σας σε άλλα άτομα πριν ξεκινήσετε να γράφετε, το γράψιμο θα σας φανεί πιο εύκολο. Η ακολουθία των ιδεών θα είναι πιο ξεκάθαρη, οι λέξεις θα ρέουν γρηγορότερα και αυτό που θα γράφετε θα είναι πιο σαφές στους αναγνώστες σας.
  3. Ξεκινήστε από ένα προσχέδιο και επεκτείνετε το. Το άρθρο πέρα από τη δομή με τις κλασικές ενότητες, θα χρειαστεί να γίνει πιο λεπτομερές προσθέτοντας υποενότητες. Στην ενότητα των Μεθόδων για παράδειγμα, οι υποενότητες μπορεί να είναι: περιγραφή της τοποθεσίας, δειγματοληψία και σχεδιασμός του πειράματος, μέθοδοι για την ανάλυση των δειγμάτων και στατιστική ανάλυση. Σε γενικές γραμμές, οι ίδιες επικεφαλίδες με την ίδια σειρά μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου είναι εφικτό και στην ενότητα των Αποτελεσμάτων.
  4. Δομήστε την εισαγωγή με τη μορφή ενός «χωνιού». Η ενότητα της Εισαγωγής είναι πιο απαιτητική στη συγγραφή, καθώς πρέπει να απαντήσετε σε ερωτήματα όπως γιατί επιλέξατε αυτό το θέμα και γιατί χρησιμοποιήσατε τη συγκεκριμένη μέθοδο. Ξεκινήστε ορίζοντας το θέμα και το στάδιο. Εισάγετε το ερευνητικό ερώτημα ή το στόχο και τονίστε τη σημασία του. Αναφερθείτε εν συντομία σε προηγούμενες προσπάθειες για να απαντήσουν την ερώτηση ή να λύσουν το πρόβλημα και δηλώστε τον τρόπο με τον οποίο η προσέγγισή σας είναι διαφορετική. Στο τέλος της εισαγωγής αναφέρετε συγκεκριμένους στόχους της μελέτης. Με άλλα λόγια, εντοπίστε το κενό στη βιβλιογραφία και υποδείξτε τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να το καλύψετε.
  5. Διαχειριστείτε το χρόνο θέτοντας ένα στόχο. Βάλτε στόχους που έχουν να κάνουν με τον αριθμό των λέξεων και όχι με το χρόνο. Ορίστε ένα συγκεκριμένο αριθμό λέξεων που θέλετε να γράψετε χωρίς να σας απασχολεί πόσο χρόνο θα σας πάρει. Σε αυτό το στάδιο, μην ανησυχείτε για την επιλογή της κατάλληλης λέξης ή ακόμα και της ορθογραφίας απλά συνεχίστε να γράφετε. Στο τέλος θα δείτε ξανά το κείμενο και θα κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές και βελτιώσεις.   

Για την πηγή: http://bit.ly/firstdraftmanuscript

Leave A Reply