Οι παγίδες της μεροληψίας στην ποιοτική ερεύνα και πως να τις αποφύγουμε

παγίδες

Ποιοτική έρευνα είναι η επιστημονική μέθοδος που αποσκοπεί στην ερμηνεία του αντικειμένου της μέσω συνεντεύξεων και ενεργής παρατήρησης. Η υποκειμενική της φύση ενισχύει την πιθανότητα παρείσφρησης προσωπικών προτιμήσεων ή προκαταλήψεων, στοιχεία που πλήττουν την εγκυρότητα της έρευνας.

Οι δύο γενικοί τύποι μεροληψίας είναι ο συμμετοχικός και ο ερευνητικός. Ο πρώτος πηγάζει από την τάση των συνεντευξιαζόμενων να δίνουν απαντήσεις επηρεασμένες από αυτό που θεωρούν αποδεκτό. Αντιθέτως, η ερευνητική μεροληψία εισάγεται όταν ο επιστήμονας ασυναίσθητα εστιάζει σε στοιχεία που στηρίζουν την αρχική υπόθεση.

Ο βασικότερος τρόπος να καταπολεμηθεί η μεροληψία είναι η αναγνώρισή της.

Τύποι συμμετοχικής μεροληψίας:

Η συγκαταβατική μεροληψία προκύπτει όταν οι συμμετέχοντες αποφεύγουν να διαφωνήσουν με τον ερευνητή, συχνά λόγω κούρασης με τη διαδικασία της συνέντευξης. Ενδείκνυται εγρήγορση από την πλευρά του ερευνητή και διαμόρφωση ανοιχτών ερωτήσεων που δεν μπορούν να απαντηθούν με απλή κατάφαση ή άρνηση.

Η μεροληψία κοινωνικής αποδοχής παρατηρείται όταν οι απαντήσεις προσαρμόζονται με βάση το κοινωνικά αποδεκτό, ειδικά για θέματα αμφιλεγόμενα ή προσωπικής φύσεως. Διατυπώστε τις ερωτήσεις σας ώστε να μην δημιουργούν υπόνοιες απόρριψης στους συμμετέχοντες ή ζητήστε τους να φανταστούν τη γνώμη κάποιου τρίτου.

Η επαναληπτική μεροληψία εμφανίζεται ως μηχανικές απαντήσεις σε παρόμοια διατυπωμένες ερωτήσεις. Διασφαλίστε διαφορετικές διατυπώσεις που κρατάνε σε εγρήγορση τους συνεντευξιαζόμενους.

Η μεροληψία απέναντι στον σπόνσορα προκύπτει όταν οι συμμετέχοντες έχουν ήδη διαμορφωμένη άποψη για τον σπόνσορα της έρευνας. Αποφεύγετε να μοιράζεστε λεπτομέρειες για τους σπόνσορες, το ρόλο σας ή τους στόχους της έρευνας.

Τύποι ερευνητικής μεροληψίας:

Η επιβεβαιωτική μεροληψία εκδηλώνεται όταν ο ερευνητής ερμηνεύει τα στοιχεία με τρόπο που στηρίζει την αρχική υπόθεση. Εντοπίστε τις προϋπάρχουσες γνώμες σας και φιλτράρετέ τις με συνεχείς επανεκτιμήσεις των αποτελεσμάτων.

Η μεροληψία στη δομή του ερωτηματολογίου αφορά την τάση των συμμετεχόντων να επηρεάζονται από τις προηγούμενες ερωτήσεις για τον τρόπο που θα απαντήσουν στις επόμενες. Αναλογιστείτε την πιθανότητα μεροληψίας όταν ορίζετε τη σειρά των ερωτήσεων και ξεκινήστε από γενικές πριν προχωρήσετε σε συγκεκριμένες.

Η καθοδηγητική μεροληψία εκδηλώνεται με ερωτήσεις εκφρασμένες με τρόπο που να υποκινεί συγκεκριμένες απαντήσεις. Απλουστεύστε τις ερωτήσεις σας και αποφύγετε φρασεολογία που υποδηλώνει προτίμηση για συγκεκριμένες απαντήσεις.

Η απόλυτη αμεροληψία είναι μάλλον ανέφικτή, αλλά παραμένει σημαντικό για τους ερευνητές να ελέγχουν τη διαδικασία τους σε κάθε στάδιο, να προσέχουν τη δομή και έκφραση των ερωτήσεών τους και να αναζητήσουν δεύτερη γνώμη από κάποιον συνεργάτη. Προς χάριν διαφάνειας, στην καταγραφή των αποτελεσμάτων καλό θα ήταν να αναφέρονται και οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν για να καταπολεμηθεί η μεροληψία στις παραπάνω κατηγορίες.

Για την πηγή: http://bit.ly/biasqlr

Leave A Reply