Άντρες και γυναίκες προβάλλουν με διαφορετικό τρόπο το ερευνητικό τους έργο

  • Home
  • Blog
  • ΕΡΕΥΝΑ
  • Άντρες και γυναίκες προβάλλουν με διαφορετικό τρόπο το ερευνητικό τους έργο
Ερευνητικό έργο

Παρά την αυξανόμενη επίγνωση των ανισοτήτων ανάμεσα στα δύο φύλα στους τομείς της ακαδημαϊκής ιατρικής και των βιοεπιστημών, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε αυτούς τους τομείς. Όσο υψηλότερα στην επαγγελματική κλίμακα, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανισορροπία ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι γυναίκες βρίσκονται επίσης σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τους μισθούς, τις ερευνητικές χρηματοδοτήσεις και τις παραπομπές. Εκτός από τις προκαταλήψεις, ποιοι άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν να διαμορφώνουν τις ανισότητες ανάμεσα στα φύλα;

Με βάση ευρήματα πρόσφατης μελέτης, πιθανά παίζει ρόλο και η διαφορά στον τρόπο με τον οποίο άντρες και γυναίκες προβάλλουν το έργο τους. Οι άντρες επιστήμονες παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους ευρήματα με πιο θετικό τρόπο σε σχέση με τις γυναίκες, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν υψηλότερο αριθμό παραπομπών. Η αναγνώριση και η αντιμετώπιση αυτών των διαφορών θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις, καθώς η προβολή της έρευνας συχνά συνδέεται με την επαγγελματική εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένου του μισθού, των ευκαιριών προαγωγής και των χρηματοδοτήσεων.

Πριν πραγματοποιηθεί αυτή η μελέτη, υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία για την ύπαρξη διαφορών στην αυτοπροβολή του ερευνητικού έργου ανάμεσα στα δύο φύλα και των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν. Για να διερευνήσουν τα θέματα αυτά, οι ερευνητές ανέλυσαν τη χρήση 25 λέξεων με θετικό νόημα, όπως “καινοτόμο” και “πρωτοφανές” στους τίτλους και τις περιλήψεις ερευνητικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν τα έτη 2002-2017. Στη συνέχεια, κατέγραψαν το φύλο του πρώτου και του τελευταίου συγγραφέα του κάθε άρθρου.

Βρήκαν ότι άρθρα που είχαν γυναίκα πρώτο και τελευταίο συγγραφέα, παρουσίαζαν 12.3% λιγότερες πιθανότητες να περιλαμβάνουν θετικούς όρους σε σχέση με άρθρα που πρώτος ή/και τελευταίος συγγραφέας ήταν άνδρας. Επίσης, η λέξη “καινοτόμο” χρησιμοποιήθηκε 59.2% πιο συχνά σε άρθρα με άντρα πρώτο/τελευταίο συγγραφέα. Επιπλέον, η χρήση λεξιλογίου με θετικό νόημα συσχετιζόταν με 9.4% περισσότερες επακόλουθες αναφορές (13% σε περιοδικά με υψηλό δείκτη επιρροής).

Τα ευρήματα παρέμειναν σταθερά λαμβάνοντας ακόμα υπόψη παράγοντες όπως ο επιστημονικός τομέας της μελέτης, το επιστημονικό περιοδικό και το έτος της δημοσίευσης. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η μελέτη αποδεικνύει ότι οι άντρες στον τομέα της ακαδημαϊκής ιατρικής και των βιοεπιστημών καταφέρνουν να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο με ποιο επωφελή τρόπο από τις γυναίκες και με τον τρόπο αυτό να τραβούν το ενδιαφέρον στην έρευνά τους μέσω περισσότερων παραπομπών. Επομένως, οι διαφορές στο βαθμό αυτοπροβολής μπορούν να συμβάλουν στην ανισότητα μεταξύ των φύλων στην ακαδημαϊκή ιατρική και την επιστήμη γενικότερα.

Παρόλο που στη συγκεκριμένη μελέτη δεν εξετάζονται τα αίτια των διαφορών, προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι τα πρότυπα που ακολουθούνται στην αξιολόγηση από ομότιμους κριτές είναι υψηλότερα για τις γυναίκες και ενδεχομένως αυτό τις αποθαρρύνει από τη χρήση θετικού λεξιλογίου για να περιγράψουν τη δουλειά τους. Περαιτέρω μελέτη απαιτείται σχετικά με αυτά τα ζητήματα, ωστόσο τα ευρήματα τονίζουν τη σημασία καθιέρωσης δίκαιων και διαφανών κατευθυντήριων γραμμών από τα περιοδικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι η έρευνα των γυναικών ερευνητών παρουσιάζεται ισότιμα με αυτή των αντρών.        

Leave A Reply