Μπορεί η χρηματοδότηση ερευνών να χαράξει τη πορεία της μελέτης;

  • Home
  • Blog
  • ΕΡΕΥΝΑ
  • Μπορεί η χρηματοδότηση ερευνών να χαράξει τη πορεία της μελέτης;
χρηματοδότηση

Ο Kyle Myers, βοηθός καθηγητή στην Επιχειρηματική Σχολή του Χάρβαρντ αναλύει μια ενδιαφέρουσα παράμετρο της χρηματοδότησης ερευνών. Σύμφωνα με αυτόν υπάρχουν επιχορηγήσεις που τις ξεκίνησε ο ερευνητής και εκείνος αποφασίζει ποιες ιδέες θα αναλυθούν για χρηματοδότηση, αλλά υπάρχουν και επιχορηγήσεις που προσανατολίζονται σε μια αποστολή, όπου φορείς χάραξης πολιτικής αποφασίζουν σε ποια θέματα θα παρέχουν χρηματοδότηση.

Υπάρχουν φορές που οι ερευνητές πρέπει να προσαρμόσουν την πορεία της μελέτης τους ώστε να κάνουν αίτηση για στοχευμένες επιδοτήσεις. Ο Myers θέλησε να αναλύσει πως αυτές οι προσαρμογές συνέβησαν και το κόστος που επιβαρύνθηκαν οι χρηματοδότες ώστε να δώσουν κίνητρο στους ερευνητές να αλλάξουν την πορεία της μελέτης τους. Για αυτό το σκοπό μελέτησε ένα υποσύνολο του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας (NIH) των «Στοχευμένων Μηχανισμών Επιδοτήσεων»  και βρήκε ότι «αξιοσημείωτα ποσά είναι αναγκαία για να προκαλέσουν τους ερευνητές να διεξάγουν έστω και μικρές αλλαγές στον τύπο μελέτης που ακολουθούν.»  Η κατανόηση αυτού του κόστους είναι σημαντική για τους φορείς χάραξης πολιτικής ώστε να λάβουν καλύτερες αποφάσεις ως προς την αξιοποίηση κεφαλαίων.

Για την πηγή: LSE Impact Blog

Leave A Reply