Επιστημονικοί μύθοι διαιωνίζονται λόγω αμέλειας

επιστημονική βιβλιογραφία

Αμέλεια στις αναφορές και στις παραπομπές της επιστημονικής βιβλιογραφίας μιας έρευνας μπορεί να οδηγήσει σε παρερμήνευση των επιστημονικών άρθρων και να διαιωνιστούν επιστημονικοί μύθοι.

Η ομάδα του The Sciencing Team αποτελείται από έμπειρους δημοσιευμένους επιστήμονες με εκτεταμένες γνώσεις σχετικά με τη σωστή απόδοση πηγών, ώστε να αποφευχθεί η λανθασμένη παραπομπή επιστημονικής βιβλιογραφίας.  Δείτε εδώ τις υπηρεσίες μας.

Κριτικές πάνω σε επιστημονικές ιδέες συχνά συγχέονται από τους ερευνητές που θα αναφερθούν σε αυτές επειδή δεν διάβασαν εις βάθος ένα άρθρο, ή το παρανόησαν. Αυτή την πεποίθηση παρουσιάζει πρόσφατη έρευνα που ανέλυσε όλα τα άρθρα που αναφέρονται σε μια μελέτη του 2000, η οποία αμφισβητεί το σύνδρομο του Hawthorne – μια θεωρεία που υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι αλλάζουν την συμπεριφορά τους όταν ξέρουν ότι παρακολουθούνται. Η έρευνα βρήκε ότι τα περισσότερα από τα 196 άρθρα κάνανε λανθασμένη αναφορά στη μελέτη του 2000, δηλώνοντας ότι υποστήριζε το σύνδρομο του Hawthorne, ενώ στην ουσία αμφισβητούσε την εγκυρότητα του.

Παρόμοιο μοτίβο έχει παρατηρηθεί για δυο παλιότερα άρθρα που κάνανε κριτική πάνω στο σύνδρομο του Hawthorne. Ενώ αρχικά αυτά τα άρθρα είχανε σωστές αναφορές, με την πάροδο του χρόνου, παρερμηνεύτηκαν και τα άρθρα αντί να αναφέρονται ως παραδείγματα που ασκούν κριτική στο σύνδρομο του Hawthorne, τα αναφέρανε ως θετικά προς αυτό.

Το μέγεθος τέτοιων λανθασμένων παραπομπών μπορεί να αλλοιώσει τη βιβλιογραφία διαδίδοντας παρερμηνείες ή μισές αλήθειες, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιστημονικών μύθων.

Για την πηγή: Nature

Leave A Reply