Οι επιστημονικές εκδόσεις στηρίζουν την ποικιλομορφία συμμετεχόντων στη διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους κριτές

  • Home
  • Blog
  • GENDER
  • Οι επιστημονικές εκδόσεις στηρίζουν την ποικιλομορφία συμμετεχόντων στη διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους κριτές
εκδόσεις

Οι επιστημονικές εκδόσεις IOP Publishing θέλησαν να ρίξουν φως στη διαδικασία αξιολόγησης επιστημονικών εργασιών από ομότιμους κριτές στα περιοδικά που εκδίδουν. Αξιοποίησαν τις πληροφορίες που είχαν για τους συγγραφείς, τους ομότιμους κριτές και τα μέλη των συντακτικών επιτροπών για τα έτη 2014 έως 2018 και έδωσαν στη δημοσιότητα τα ευρήματα που αποτυπώνουν την ισχύουσα κατάσταση και τείνουν να ισχύουν σε ολόκληρο τον επιστημονικό κλάδο. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, διαπιστώνεται ότι οι άνδρες καλούνται πιο συχνά σε σχέση με τις γυναίκες από τα περιοδικά για να αξιολογήσουν επιστημονικές εργασίες. Ακόμα, στην περίπτωση που γυναίκες αναφέρονται ως συγγραφείς επικοινωνίας, υπάρχουν μικρότερες πιθανότητες να γίνουν δεκτά τα άρθρα τους προς δημοσίευση από τα περιοδικά των συγκεκριμένων εκδόσεων.

Ωστόσο, αναφέρονται και κάποια θετικά στοιχεία, όπως η αύξηση υποβολής εργασιών από γυναίκες στα περιοδικά των IOP Publishing, καθώς και η αύξηση του αριθμού των γυναικών που συμμετέχουν στις συντακτικές επιτροπές. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι βρίσκονται μπροστά από την παγκόσμια τάση της γυναικείας συγγραφής στην επιστήμη της φυσικής, με το 22% των άρθρων που επιλέγονται για δημοσίευση να είναι από γυναίκες σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο που είναι 17%.    

Εξακολουθούν, όμως, να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης σε αυτό τον τομέα. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που αναφέρονται ως συγγραφείς επικοινωνίας έχουν 40% πιθανότητα  να γίνουν δεκτά τα άρθρα τους για δημοσίευση σε σύγκριση με τους άντρες που το ποσοστό είναι 43%. Αναφέρεται, ακόμα, ότι το 85% των ομότιμων κριτών που καλούνται να αξιολογήσουν ερευνητικές εργασίες είναι άνδρες και ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 12% των μελών σε συντακτικές επιτροπές περιοδικών φυσικής και το 15% σε περιοδικά μαθηματικών. Ωστόσο, στα περιοδικά των IOP Publishing που σχετίζονται με την περιβαλλοντική επιστήμη οι γυναίκες έχουν την υψηλότερη αντιπροσώπευση με ποσοστό 44% κατά μέσο όρο.

Χώρα προέλευσης

Στην ίδια έκθεση διαπιστώνεται υπερεκπροσώπηση επιστημόνων από την Ευρώπη και την Αμερική στις συντακτικές επιτροπές των IOP Publishing. Οι Αμερικανοί επιστήμονες αποτελούν το 28% των μελών των συντακτικών επιτροπών, ενώ οι Κινέζοι αποτελούν μόνο το 8%. Επιπλέον, συγγραφείς από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να δημοσιευτούν τα άρθρα τους σε σχέση με συγγραφείς από χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία.   

Προτάσεις

Προκειμένου να αλλάξει η ισχύουσα κατάσταση, αναφέρονται 12 προτάσεις για την ενίσχυση της ποικιλίας και της ένταξης στην αξιολόγηση επιστημονικών εργασιών από ομότιμους κριτές, μερικές από τις οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί από τα περιοδικά των IOP Publishing. Σε αυτές περιλαμβάνονται η κατάλληλη εκπαίδευση των ομότιμων κριτών ώστε να είναι αμερόληπτοι, η αύξηση της εφαρμογής της διπλής “τυφλής” αξιολόγησης από ομότιμους κριτές και η εισαγωγή ουδέτερου τίτλου για το φύλο στο σύστημα υποβολής εργασιών στα περιοδικά.    

Για την πηγή: Physics World

Leave A Reply