Το κόστος της επαναδιαμόρφωσης ερευνητικών γραπτών

χρονοβόρα κοστοβόρα

Στο The Sciencing Team μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διαμορφώσετε το γραπτό σας στις ειδικές προδιαγραφές του εκάστοτε επιστημονικού περιοδικού. Δείτε εδώ τις υπηρεσίες μας.

Τα περισσότερα επιστημονικά γραπτά δεν δημοσιεύονται κατά την πρώτη τους υποβολή σε περιοδικό. Ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας επανυποβολής είναι η διαμόρφωση του γραπτού στις ειδικές προδιαγραφές του νέου περιοδικού, μια διαδικασία που είναι διαφορετική από την επανεξέταση του επιστημονικού περιεχομένου.

Πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο του Stanford διεξήγαγε μια πιο ενδελεχή διερεύνηση στη διαδικασία δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά, και συγκεκριμένα στην ροή επανυποβολής για άρθρα που έχουν απορριφθεί.

Εξετάσανε περιστάσεις που τα γραπτά δεν γίνονται δεκτά κατά την πρώτη υποβολή και επαναδιαμορφώνονται από τους συγγραφείς και ξανυποβάλονται σε άλλο περιοδικό προς εξέταση. Η μελέτη είχε ως σκοπό να «κατανοήσει το μέγεθος της επιβάρυνσης που επιβάλλεται από την τρέχουσα διαδικασία της εκ νέου υποβολής.»

Οι συγγραφείς της μελέτης επέλεξαν τυχαία ερευνητικά άρθρα από δώδεκα επιστημονικά περιοδικά (επίσης τυχαία επιλεγμένα) τα οποία συγκαταλέγονται στην βάση δεδομένων InCites Journal Citation Reports, και ήρθαν σε επαφή με τον πρώτο ή τους αντίστοιχους συγγραφείς των επανυποβληθέντων άρθρων για να καταγράψουν τις απόψεις τους επί της διαδικασίας της επαναδιαμόρφωσης και επανυποβολής των γραπτών τους.

Ανακάλυψαν ότι οι συγγραφείς δεν είναι ικανοποιημένοι με το πως λειτουργεί η διαδικασία της επανυποβολής γιατί ο χρόνος που αναλώνεται στην προετοιμασία και επαναδιαμόρφωση του γραπτού για άλλο περιοδικό οδηγεί σε καθυστερήσεις στις δημοσιεύσεις καθώς και σε αυξημένη οικονομική επιβάρυνση.

Leave A Reply