Η έφεση στα μαθηματικά δεν αποτελεί προνόμιο των ανδρών

  • Home
  • Blog
  • GENDER
  • Η έφεση στα μαθηματικά δεν αποτελεί προνόμιο των ανδρών
Μαθηματικά

Σύμφωνα με ένα ευρέως διαδεδομένο ισχυρισμό, οι γυναίκες και οι άνδρες δεν απασχολούνται επαγγελματικά το ίδιο στα πεδία της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, εξαιτίας βιολογικών διαφορών στις μαθηματικές ικανότητες ανάμεσα στα δύο φύλα. Ωστόσο, σε λίγες μελέτες που έχουν δείξει διαφορές στις επιδόσεις στα μαθηματικών ανάλογα με το φύλο, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, δεν είναι εφικτό να διαχωριστούν οι εγγενείς, βιολογικές διαφορές από τις κοινωνικοπολιτισμικές επιρροές.     

Η μελέτη

Τονίζοντας την έλλειψη νευρολογικών αποδείξεων, μια ερευνητική ομάδα από το πανεπιστήμιο Carnegie Mellon μελέτησε τη νευρική ανάπτυξη του εγκεφάλου νεαρών αγοριών και κοριτσιών. Η επικεφαλής καθηγήτρια Jessica Cantlon και η ομάδα της πραγματοποίησαν την πρώτη νευροαπεικονιστική μελέτη με σκοπό την αξιολόγηση των βιολογικών διαφορών φύλου στις μαθηματικές ικανότητες μικρών παιδιών. Με τη μέθοδο της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας μέτρησαν την εγκεφαλική δραστηριότητα σε 104 παιδιά (εκ των οποίων τα 55 κορίτσια), ηλικίας 3-10 ετών. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε όσο τα παιδιά παρακολουθούσαν ένα εκπαιδευτικό βίντεο που περιελάμβανε βασικά θέματα μαθηματικών, όπως το μέτρημα και η πρόσθεση.

Οι ερευνητές συνέκριναν τα αποτελέσματα της εξέτασης αγοριών και κοριτσιών για να εκτιμήσουν την ομοιότητα των εγκεφάλων. Επιπλέον, εξέτασαν την ωριμότητα του εγκεφάλου συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των μαγνητικών από τα παιδιά με εκείνων από ομάδα 63 ενηλίκων (συμπεριλαμβανομένων 25 γυναικών) που παρακολούθησαν τα ίδια βίντεο μαθηματικών. Μετά από πολυάριθμες στατιστικές αναλύσεις, δεν βρέθηκε καμία διαφορά στην ανάπτυξη του εγκεφάλου μεταξύ κοριτσιών και αγοριών. Επιπλέον, δεν βρέθηκε διαφορά ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα αγόρια και τα κορίτσια επεξεργάστηκαν τις μαθηματικές πληροφορίες, ενώ συμμετείχαν εξίσου όσο παρακολουθούσαν τα εκπαιδευτικά βίντεο. Τέλος, βρήκαν ότι η ωριμότητα του εγκεφάλου κοριτσιών και αγοριών ήταν στατιστικά ισοδύναμη σε σύγκριση με άνδρες ή γυναίκες από την ομάδα των ενηλίκων. 

Η μελέτη αυτή επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη κατά την πρώιμη παιδική ηλικία χρησιμοποιώντας ένα περιορισμένο σύνολο μαθηματικών εργασιών. Σκοπός της ομάδας είναι να συνεχιστεί η μελέτη χρησιμοποιώντας ένα ευρύτερο φάσμα μαθηματικών δεξιοτήτων, όπως η αντίληψη του χώρου και η μνήμη, και να παρακολουθούνται τα παιδιά σε βάθος χρόνου.   

Συμπεράσματα

Καταλήγουν, λοιπόν, ότι τα αγόρια και τα κορίτσια όχι μόνο χρησιμοποιούν με τον ίδιο τρόπο τα δίκτυα που επεξεργάζονται τις μαθηματικές πληροφορίες, αλλά έχουν και εμφανείς ομοιότητες σε ολόκληρο τον εγκέφαλο. Πρόκειται για μια σημαντική υπενθύμιση ότι οι άνθρωποι περισσότερο μοιάζουμε, παρά διαφέρουμε μεταξύ μας. Επομένως, η ίδια η κοινωνία και ο πολιτισμός πιθανά να απομακρύνουν τις γυναίκες από την ενασχόληση με τις θετικές επιστήμες.       

Δημοσιεύτηκε στο: npj Science of Learning

Leave A Reply