Σε περιορισμό των συστηματικών σφαλμάτων στοχεύει η καταγραφή ζώων που συμμετέχουν σε πειράματα

  • Home
  • Blog
  • ΕΡΕΥΝΑ
  • Σε περιορισμό των συστηματικών σφαλμάτων στοχεύει η καταγραφή ζώων που συμμετέχουν σε πειράματα
καταγραφή πειραμάτων σε ζώα

Εκατομμύρια ζώα χρησιμοποιούνται στον τομέα της έρευνας κάθε χρόνο, όμως λιγότερα από τα μισά πειράματα δημοσιεύονται, εκ των οποίων πολλά δεν είναι αξιόπιστα. Για να βελτιωθούν λοιπόν οι έρευνες και να αντιμετωπιστούν τα συστηματικά σφάλματα, έχει προταθεί η δημιουργία αρχείων καταγραφής της μελέτης.

Στα αρχεία αυτά οι ερευνητές θα καταγράφουν τις υποθέσεις, τα πειράματα και τα πλάνα τους αναλυτικά ώστε να αποτρέπεται η επιλεκτική παρουσίαση δεδομένων και να γίνονται γνωστά στην επιστημονική κοινότητα τα πειράματα.

Η καταγραφή μπορεί να ενισχύσει πολύ την αξιοπιστία μιας έρευνας. Ωστόσο, θα είναι δύσκολο να πεισθούν οι ερευνητές  διότι αυτή η στρατηγική μπορεί να αποκαλύψει πιθανά σφάλματα στην πορεία της έρευνάς τους. Επιπλέον, υπάρχει φόβος κλοπής των ιδεών τους και η πιθανότητα να γίνουν στόχος ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων.

Είναι ασαφές ποιες έρευνες να καταγραφούν

Υπάρχουν υποστηρικτές της άποψης ότι θα έπρεπε να ενταχθούν οι έρευνες για τις οποίες απαιτείται η συγκατάθεση κάποιου οργανισμού περί δεοντολογίας. Έτσι θα ικανοποιείται ο δεοντολογικός σκοπός με βάση τον οποίο κάθε πείραμα σε ζώα θα πρέπει να οδηγεί σε περαιτέρω γνώση.

Εν αντιθέσει, άλλοι υποστηρίζουν πως οι καλύτερες περιπτώσεις για καταγραφή είναι οι επιβεβαιωτικές έρευνες που στοχεύουν στον έλεγχο υποθέσεων και μπορούν να συμπληρωθούν μέσα σε μισή ώρα.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να καταγραφούν και οι συνθήκες διαχείρισης των ζώων διότι μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα αποτελέσματα της έρευνας.

Απαραίτητη συμμετοχή των ερευνητών

Η ευρεία συμμετοχή ερευνητών και η αναλυτική περιγραφή των πειραμάτων είναι απαραίτητη, αν και δύσκολη. Εάν η συμμετοχή ερευνητών είναι μικρή, θα είναι δύσκολο για τους ερευνητές να βρουν συνεργάτες ή να ελέγξουν αν κάποιος άλλος έχει ασχοληθεί με τα ίδια ερωτήματα.

Πρωτίστως όμως, είναι σημαντικό οι ερευνητές να εκπαιδευτούν στην καταγραφή των ερευνών τους ώστε αυτή να εκτελείται σωστά. Για να γίνει αυτό βέβαια χρειάζονται κίνητρο, για παράδειγμα μία ανταμοιβή, ώστε να γίνει συνήθης πρακτική. Πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι σκοπός αυτής της στρατηγικής δεν είναι να κάνει δυσκολότερη την επιστήμη, αλλά να διορθώσει κάποια θέματα στον τομέα της έρευνας.

Για την πηγή: https://go.nature.com/34ePxpM

Leave A Reply