Πώς να γράψετε επιτυχώς σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

συγγραφή σε επιστημονικά περιοδικά

Στο The Sciencing Team βοηθάμε ερευνητές να βελτιώσουν το επίπεδο των Αγγλικών τους, ώστε τα γραπτά τους να κρίνονται ως προς την ερευνά που παρουσιάζουν. Δείτε εδώ τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Η ανεπαρκής γνώση αγγλικών συχνά εμποδίζει τους ερευνητές να δημοσιεύσουν τη δουλειά τους σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Για τον λόγο αυτό, συχνά καταφεύγουν σε καθηγητές γλώσσας ώστε να βελτιώσουν το γραπτό τους. Παρακάτω θα βρείτε μερικές προτάσεις για το πώς να γράψετε επιτυχώς σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Χρησιμοποιήστε σύγχρονα εργαλεία

Στην καρδιά της ακαδημαϊκής γραφής βρίσκεται η επαναχρησιμοποίηση. Χτίζουμε πάνω στις ιδέες, τις λέξεις και την γλώσσα άλλων. Είναι αδύνατο οι αρχάριοι ακαδημαϊκοί να γράψουν άρτια χωρίς πρώτα να νιώσουν άνετα με το γεγονός ότι θα επαναχρησιμοποιήσουν ερευνητική βιβλιογραφία. Εργαλεία διαχείρισης της έρευνας, όπως τα Zotero, Mendeley και EndNote, δεν αναπαράγουν απλά παραπομπές συγγραφέων, αλλά επίσης επιτρέπουν στους ερευνητές να δημιουργήσουν τις προσωπικές τους βιβλιοθήκες ακαδημαϊκών γραπτών και να δώσουν προσοχή στο πώς αποσπάσματα ερευνητικών άρθρων θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν σε μελλοντικά γραπτά.

Μάθετε  από τα ερευνητικά άρθρα των επιστημονικών περιοδικών στα οποία στοχεύετε

Αφού χτίσετε την βιβλιοθήκη σας με ερευνητική βιβλιογραφία, μάθετε πώς να αναλύετε την γλώσσα και όχι το περιεχόμενο των άρθρων που δημοσιεύονται στα ερευνητικά περιοδικά στα οποία στοχεύετε. Προσπαθήστε να κατανοήσετε την κατασκευή των κειμένων και εξετάστε τον τρόπο με τον οποίο μιλάνε οι συγγραφείς. Οι ερευνητές θα πρέπει να μελετούν τα στάδια των επιχειρημάτων που δημιουργούν άλλοι συγγραφείς μέσω της διάρθρωσης προτάσεων και δομών που μπορούν να ανακυκλωθούν. Ωστόσο, δεν πρέπει να αντιγράψετε ευθέως προτάσεις διότι αυτό αποτελεί λογοκλοπή.

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρονικά εργαλεία για να βελτιώσετε την επιλογή λέξεων και την ποικιλία προτάσεων

Η πρόσβαση σε μια συλλογή ερευνητικών άρθρων σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τις σωστές λέξεις και να παρουσιάσετε ποικιλία στις προτάσεις του γραπτού σας. Τέτοια εργαλεία είναι το Corpus of Contemporary American English, που αποτελεί μια διαδικτυακή βάση δεδομένων, καθώς και η προηγμένη αναζήτηση του Google Scholar.

Ζητήστε την γνώμη των επιβλεπόντων και των καθηγητών γλώσσας

Οι φοιτητές που ασχολούνται με την έρευνα θα πρέπει εγκαίρως να ζητήσουν την γνώμη των επιβλεπόντων καθηγητών για το γραπτό τους, ώστε να βεβαιωθούν ότι οι ενότητες της Εισαγωγής και της Συζήτησης είναι ικανοποιητικές για την έρευνα. Επιπλέον, για πολλούς αρχάριους ακαδημαϊκούς η βασική δυσκολία δεν είναι τόσο η γραμματική όσο το να εκφράσουν τις ιδέες τους με σαφήνεια και συνοχή. Οι συναντήσεις λοιπόν με τους καθηγητές γλώσσας είναι συνήθως περισσότερο ωφέλιμες για τον έλεγχο του γραπτού από το να αναλάβει ένας ανώνυμος διορθωτής την επιμέλεια του.

Για την πηγή: https://go.nature.com/2WsbDT3

Leave A Reply