Επτά χρήσιμες συμβουλές για να αποφύγετε λάθη στη χρήση λέξεων

χρήση λέξεων

Στο The Sciencing Team μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την επιμέλεια του κειμένου σας, ώστε να αποφύγετε τυχόν λάθη στη χρήση αγγλικών λέξεων. Δείτε εδώ τις υπηρεσίες μας.

  1. Μην παίρνετε ως δεδομένο ότι λέξεις που μοιάζουν ή έχουν παρόμοια σημασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ισοδύναμες.
  2. Μην επιλέγετε συνώνυμα μιας λέξης στα τυφλά με σκοπό να αποφύγετε την επανάληψη της. Βεβαιωθείτε για τις σημασίες των λέξεων ώστε να αποτρέψετε τυχόν λάθη ή παραπλανητικές προτάσεις.
  3.  Χρησιμοποιήστε λεξικό για να ψάξετε την σημασία και την χρήση οποιασδήποτε λέξης για την οποία είστε αβέβαιοι. Τα επίσημα λεξικά εμπεριέχουν παραδείγματα που επεξηγούν τη χρήση των λέξεων.
  4. Συμβουλευτείτε το λεξικό Oxford Collocations Dictionary. Στο λεξικό αυτό υπάρχουν καταγεγραμμένες χιλιάδες συμφράσεις των οποίων η χρήση επεξηγείται μέσω παραδειγμάτων.
  5. Για την χρήση επιστημονικών και τεχνικών όρων μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε στο γραπτό σας, συμβουλευτείτε το Springer Exemplar.
  6. Συμβουλευτείτε επίσημα υφολογικά εγχειρίδια του τομέα σας για να κατανοήσετε θέματα που υπάρχουν στη χρήση των λέξεων. Τα περισσότερα εγχειρίδια εμπεριέχουν μια ενότητα στην οποία απαριθμούν αγγλικούς και τεχνικούς όρους που συχνά προκαλούν σύγχυση καθώς και οδηγίες για την χρήση συγκεκριμένων όρων σε ενικό και πληθυντικό. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με επίσημα υφολογικά εγχειρίδια:  
  7.  Βεβαιωθείτε ότι πάντα κάνετε πλήρη ορθογραφικό έλεγχο και προσεκτική διόρθωση προτού παραδώσετε το γραπτό σας προς δημοσίευση.  

Για την πηγή: https://bit.ly/32DoLqP

Leave A Reply