Το μυστικό στη χρήση χρόνων σε ένα επιστημονικό γραπτό

χρήση χρόνων

Στο The Sciencing Team μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την επιμέλεια του κειμένου ώστε να υπάρχει συνέπεια στους χρόνους που χρησιμοποιείτε. Δείτε εδώ τις υπηρεσίες μας.

Η χρήση των χρόνων σε μια γλώσσα τόσο πολύπλευρη όσο η αγγλική μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη όταν έρχεται η ώρα να αποφασίσετε ποιό χρόνο να χρησιμοποιήσετε ενώ συγγράφετε επιστημονική ερευνητική εργασία. Στον επιστημονικό λόγο, η χρήση των χρόνων έχει να κάνει με την ενότητα της εργασίας την οποία γράφετε.  Οι διαφορετικές ενότητες μιας ερευνητικής εργασίας με δομή IMRaD (Εισαγωγή, Μέθοδοι, Αποτελέσματα και Συζήτηση) δικαιολογούν τη χρήση διαφορετικών χρόνων. Αυτές οι παραλλαγές στη χρήση χρόνων γίνονται ακόμα πιο λεπτές και περίπλοκες λαμβάνοντας υπόψη το μέρος της ερευνητικής διαδικασίας αναλύετε.  Οι ακόλουθες συμβουλές θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τους σωστούς χρόνους καθώς συγγράφετε την ερευνητική σας εργασία και θα σας οδηγήσουν ένα βήμα πιο κοντά στην προετοιμασία ενός γραπτού προς δημοσίευση.

 Εισαγωγή

 • Χρησιμοποιήστε ενεστώτα για τους στόχους της διεξαγωγής της βιβλιογραφικής μελέτης,  η οποία είναι ήδη γνωστή για τα δεδομένα αυτού του θέματος που αποτελούν γενικές αλήθειες, και είναι απίθανο να αλλάξουν [π.χ. Η Γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο.] αποτελέσματα παλαιών ερευνών που πιστεύετε ότι είναι αληθή και σχετικά με την παρούσα έρευνά σας.
 • Χρησιμοποιήστε αόριστο για γεγονότα που κάποτε θεωρούνταν αληθή αλλά από τότε έχουν ανακληθεί [π.χ. Οι νυχτερίδες θεωρούνταν τυφλές], περιγράφοντας τις μεθόδους πρότερων ερευνών. 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

 • Χρησιμοποιήστε αόριστο για να μιλήσετε για την ήδη υπάρχουσα έρευνα πάνω στο θέμα. Ωστόσο, μερικές φορές ίσως χρειαστεί  ο συνδυασμός χρόνων.
 • Χρησιμοποιήστε παρελθοντικό χρόνο για να εστιάσετε στην ίδια τη μελέτη ή στους συγγραφείς της.
 • Χρησιμοποιήστε ενεστώτα για να μοιραστείτε τις απόψεις σας για την εν λόγω έρευνα.
 • Χρησιμοποιήστε παρακείμενο για να παραθέσετε μία πρότερη έρευνα που είναι αρκετά πρόσφατη [π.χ. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι …], ή για να κάνετε γενικεύσεις σχετικά με παλαιότερη έρευνα σε έναν τομέα [π.χ. Αρκετοί ερευνητές έχουν μελετήσει αυτά τα ερεθίσματα …].

Υλικά & Μέθοδοι

 • Χρησιμοποιήστε αόριστο για να περιγράψετε τις ενέργειες σας, δηλαδή τι κάνατε και πώς το κάνατε, μιας και αυτές οι ενέργειες έχουν ήδη ολοκληρωθεί την ώρα που συγγράφετε την ερευνητική σας εργασία.
 • Χρησιμοποιήστε υπερσυντέλικο μόνο όπου χρειάζεται να περιγράψετε πρότερα στάδια της πειραματικής διαδικασίας [π.χ. Στα υποκείμενα που είχαν τεθεί στην ομάδα ελέγχου, δόθηκε εικονικό φάρμακο αντί για το Φάρμακο Α.]

Ενότητα Αποτελεσμάτων

 • Χρησιμοποιήστε παρελθοντικό χρόνο για να περιγράψετε πειράματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί την ώρα που γράφεται η εργασία.
 • Χρησιμοποιήστε ενεστώτα για να αναφερθείτε σε πίνακες, διαγράμματα και γραφήματα που χρησιμοποιείτε για να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα [π.χ. Το διάγραμμα 3 δείχνει ότι …]. Μπορείτε επίσης να τον χρησιμοποιήσετε για να μιλήσετε για την ερευνητική σας εργασία ως σύνολο [π.χ. Η ενότητα 4.1 εξετάζει …]

Ενότητα Συζήτησης

 • Χρησιμοποιήστε παρελθοντικό χρόνο για να συνοψίσετε τα ευρήματα.
 • Χρησιμοποιήστε ενεστώτα για να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα, να συζητήσετε τη σημασία των ευρημάτων ή να παρουσιάσετε τα συμπεράσματα σας.
 • Χρησιμοποιήστε τον μέλλοντα για να κάνετε συστάσεις για περαιτέρω έρευνα ή να υποδείξετε μία μελλοντική πορεία ενεργειών βασισμένη στα αποτελέσματα της εργασίας σας.

Για την πηγή: https://doi.org/10.34193/EI-IG-5937

Leave A Reply