Μπορεί η περιορισμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας να επηρεάσει τις πιθανότητες δημοσίευσης και τον αντίκτυπο μίας εργασίας;

  • Home
  • Blog
  • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  • Μπορεί η περιορισμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας να επηρεάσει τις πιθανότητες δημοσίευσης και τον αντίκτυπο μίας εργασίας;
επίπεδο Αγγλικών

Στο The Sciencing Team βοηθάμε ερευνητές να βελτιώσουν το επίπεδο των Αγγλικών τους, ώστε τα γραπτά τους να κρίνονται ως προς την ερευνά που παρουσιάζουν. Δείτε εδώ τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Σύμφωνα με αρκετούς επιστήμονες, η περιορισμένη γνώση των Αγγλικών μπορεί να επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον χρόνο δημοσίευσης μίας εργασίας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι εργασίες από εργαστήρια που βρίσκονται στις ΗΠΑ δημοσιεύονται συνήθως πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι αυτές που προέρχονται από άλλα μέρη του κόσμου. Οι δυσκολίες στη χρήση της γλώσσας δεν αφορούν μόνο τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη, που είναι και τα πιο συνήθη, αλλά και τη λανθασμένη δομή των προτάσεων, τον αφύσικο λόγο, και γενικότερα οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία κατανόησης του κειμένου.

Οι συντάκτες που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των άρθρων συχνά παραβλέπουν τα μικρά, λιγοστά λάθη σε μία εργασία και επικεντρώνονται περισσότερο στην επιστημονική της αξία. Αν όμως τα λάθη είναι πολλά τότε η διαδικασία της αξιολόγησης θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην είναι καν εφικτή.

Σαφώς και οι ερευνητές εκείνοι των οποίων η πρώτη γλώσσα είναι τα Αγγλικά έχουν ένα βασικό πλεονέκτημα, αυτό όμως δεν πάει να πει ότι ο τρόπος γραφής τους θα είναι απαραίτητα καλός. Σημασία έχει να είσαι διατεθειμένος να βελτιώνεις διαρκώς το επίπεδο των Αγγλικών σου, αυξάνοντας έτσι παράλληλα τόσο την ποιότητα των εργασιών σου όσο και τον αντίκτυπο που αυτές θα έχουν στην επιστημονική κοινότητα.

Για την πηγή: https://bit.ly/2oJyFbR

Leave A Reply