Μπορεί να χρειαστούν ως 118 χρόνια ώσπου να εξισωθούν τα ποσοστά δημοσιεύσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών επιστημόνων στον τομέα της Πληροφορικής

  • Home
  • Blog
  • GENDER
  • Μπορεί να χρειαστούν ως 118 χρόνια ώσπου να εξισωθούν τα ποσοστά δημοσιεύσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών επιστημόνων στον τομέα της Πληροφορικής

Από τον Jeffrey Brainard

Θα έχουμε μπει για τα καλά στον 22ο αιώνα ώσπου ο αριθμός δημοσιεύσεων των γυναικών επιστημόνων ανά έτος στον τομέα της Πληροφορικής να είναι ίδιος με αυτόν των ανδρών συναδέλφων τους, σύμφωνα με μία ανάλυση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Αν η τωρινή τάση συνεχιστεί, για τις γυναίκες που εργάζονται στον χώρο της βιοϊατρικής η ισότητα θα μπορούσε να επιτευχθεί πιο νωρίς, πιθανότατα έως το 2050.

Η μελέτη, η οποία εμφανίζεται στην ιστοσελίδα προδημοσιευμένων άρθρων (preprints) arXiv, χρησιμοποίησε ένα εκτενές σετ δεδομένων και διάφορες στατιστικές μεθόδους για να υπολογίσει το μέγεθος του συνόλου των εργασιών που έχουν δημοσιευθεί από γυναίκες συγγραφείς στους κλάδους αυτούς, παρουσιάζοντας τα βήματα προόδου που έχουν γίνει ως προς την εξάλειψη παλαιότερων μοτίβων ανισότητας των φύλων. ‘Παρόλο που η ισορροπία μεταξύ των φύλων καλυτερεύει, η πρόοδος είναι πιο αργή απ’ότι ελπίζαμε’, γράφουν ο Oren Etzioni και οι συνεργάτες του στο Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης Allen στο Σιάτλ της Ουάσινγκτον.

Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ονόματι  Semantic Scholar, δημιουργημένο από το Ινστιτούτο, οι ερευνητές εξέτασαν σχεδόν 3 εκατομμύρια εργασίες πάνω στον τομέα της Πληροφορικής που είχαν κοινοποιηθεί  σε έντυπα και συνέδρια μεταξύ του 1970 και του 2018. Ανέλυσαν επίσης πάνω από 11 εκατομμύρια εργασίες βιοϊατρικής οι οποίες δημοσιεύθηκαν μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα στα 1000 έντυπα με τις περισσότερες αναφορές άρθρων, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Medline των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (U.S. National Institutes of Health) στην Βηθεσδά του Μέριλαντ.

Ο προσδιορισμός του φύλου των συγγραφέων έγινε κατά προσέγγιση, γιατί κάποια μικρά ονόματα, όπως είναι το ‘Taylor’, χρησιμοποιούνται και από τα δύο φύλα. Οι ερευνητές εισήγαγαν το μικρό όνομα του κάθε συγγραφέα σε μία διαδικτυακή βάση δεδομένων, την Gender API, η οποία προβλέπει την πιθανότητα ένα όνομα να ανήκει σε γυναίκα ή σε άνδρα, στηριζόμενη στη συσχέτιση μεταξύ των μικρών ονομάτων και του φύλου με βάση τα κυβερνητικά στοιχεία διαφόρων χωρών και των προφίλ κοινωνικής δικτύωσης. Οι ερευνητές εφάρμοσαν εν συνεχεία αυτές τις πιθανότητες για να υπολογίσουν το μέρος εκείνο των δημοσιευμένων εργασιών ανά έτος που ανήκε σε γυναίκες. Η ανάλυση καταμέτρησε όλους τους συγγραφείς ισότιμα, ανεξάρτητα από τη σειρά με την οποία ήταν καταγεγραμμένοι. Το αποτέλεσμα της μελέτης – ότι η ισότητα στα ποσοστά δημοσιεύσεων στον τομέα της Πληροφορικής θα επιτευχθεί γύρω στο έτος 2137, μερικές δηλαδή γενιές από τώρα, αν όχι ακόμη αργότερα – είναι μία προεκβολή βασιζόμενη σε παλαιότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

‘Ελπίζουμε ότι αυτά τα ευρήματα θα δώσουν το κίνητρο και σε άλλους στον κλάδο να σκεφτούν τρόπους που θα μπορούσαν να αλλάξουν το status quo’, γράφουν ο Etzioni και οι συνάδελφοι του στη μελέτη τους.

Παράλληλα, εξέτασαν τον βαθμό συνεργασίας μεταξύ ατόμων του άλλου φύλου για την συγγραφή επιστημονικών άρθρων και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ήταν αποκαρδιωτικό: οι συνεργασίες αυτές δεν αυξάνονται με τον ρυθμό που τα στοιχεία δείχνουν ότι θα έπρεπε, δεδομένης και της αύξησης του αριθμού των γυναικών στον κλάδο, λένε. ‘Παρόλο που τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν την τάση να συνεργάζονται με άτομα του ίδιου φύλου, ο βαθμός προτίμησης τους φαίνεται να μειώνεται ανάμεσα στις γυναίκες αλλά να αυξάνεται στους άνδρες’, σύμφωνα με τη μελέτη.

Τα ευρήματα είναι σύμφωνα με αυτά στα οποία κατέληξε μία παρόμοια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2018 στο PLOS ONE, η οποία εξέτασε πολλούς ακόμη επιστημονικούς κλάδους, 115 στο σύνολο. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία – στους 87 από αυτούς – το ποσοστό των γυναικών ήταν αρκετά χαμηλότερο του 45% του συνόλου των συγγραφέων, όπως έδειξε η ανάλυση του Luke Holman και των συναδέλφων του στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης στην Αυστραλία.

Βρήκαν μάλιστα ότι οι αλλαγές στην αναλογία των φύλων έτειναν να είναι πιο αργές στους κλάδους εκείνους όπου ο αριθμός των ανδρών ήταν μεγάλος, συμπεριλαμβανομένων και της Πληροφορικής και της Φυσικής. Μία πιθανή εξήγηση, είπαν, ήταν ότι σε αυτούς του κλάδους υπάρχουν προκαταλήψεις που επηρεάζουν τα ποσοστά δημοσιεύσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Για την πηγή: https://bit.ly/2LedBTP

Leave A Reply